Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Update Klimaat en Bedrijf

Oktober 2020

Er speelt veel op het onderwerp klimaat en bedrijf. Onze landelijke collega’s onderhandelen over het verlengen van de afspraak om te komen tot 9PJ besparing (voor het grootbedrijf). Deze doelstelling werd net niet gehaald, maar vanwege de Corona-crisis is verlenging van de uitvoeringsperiode op zijn plaats. Dit is interessant voor onze leden die vallen onder bijvoorbeeld het MEE-convenant. Ook zullen we met betrekking tot de voorgenomen CO2-heffing aandacht blijven vragen om dit vooral Europees te regelen en niet met aparte Nederlandse toeslagen te gaan werken.  Daarnaast is er in Den Haag veel aandacht voor de MKB-impact toets. Wat betekenen alle (nieuwe) energieregelingen voor het MKB en blijft dit betaalbaar? Hierover hopen we jullie  in een volgende update te kunnen informeren.

Regionale Energiestrategie
Dichter bij “huis” zijn in afgelopen maand de Regionale Energie Strategieën (RES) vastgesteld per provincie. Eén van de afspraken in het klimaatakkoord (2019) was dat elke energieregio onderzoekt waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (zon en wind) opgewekt kan worden. Maar ook: welke warmtebronnen zijn te gebruiken, is dit alles ruimtelijk in te passen en financieel en maatschappelijk gezien acceptabel?

Via regiobestuursleden zijn we betrokken geweest in deze processen. Veelal gericht op het beantwoorden van ‘wat’ en ‘waarom’, maar nog weinig over het ‘hoe’. Juist hierbij kan het bedrijfsleven een grote rol spelen, maar moeten we ook goed kijken naar haalbaarheid en betaalbaarheid van deze plannen. Capaciteit vormt een uitdaging:

  • van vergunningen (voor allerlei nieuwe infrastructuur, van hoog-, tot laagspanningsnetten, verdeelstations en wijkstations).
  • beschikbare technici
  • beschikbare investeringsmiddelen

Daarom blijven we ons inzetten in de RES-sen om sturing te geven aan de uitvoeringsagenda’s die nu opgesteld worden. De kracht van het bedrijfsleven is juist om uitvoering te geven aan plannen, mits deze plannen ook samen met ons (het bedrijfsleven) gemaakt worden, en niet op het allerlaatste moment voorzien mogen worden van een kruisje door ons.

Zelf doen
Wat een interessante optie is om voor je eigen bedrijfspand uit te zoeken: kan ik zelf ook energie opwekken. Zonnepanelen produceren steeds meer kWh/m2 en prijzen dalen nog steeds. Ook zijn er diverse gemeenten en provincies die “zon op dak” subsidies en ondersteuning aanbieden. In Groningen is er een provinciebrede aanpak. Hier kunnen ondernemers een gratis dak-scan krijgen om te zien wat er mogelijk is. In Fryslân en Drenthe zijn lokale initiatieven in ontwikkeling.

Wil je  meer informatie over dit thema, of meepraten over bovengenoemde onderwerpen, neem contact op met Dirk Koppert.