Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Get focused, decide and succeed!

Het is een van de grootste uitdagingen in deze tijd: keuzes maken en focus houden. En dat in een wereld die juist op alle fronten aandacht vraagt door geopolitieke spanningen, tekorten aan grondstoffen, (des)informatie, eindeloze technische mogelijkheden, klimaatverandering en veiligheid. Hoe houden professionals op toonaangevende en verantwoordelijke posities focus en komen ze tot besluiten? Die vraag stond centraal tijdens de achtste editie van de Willem Lodewijk Conferentie van VNO-NCW Noord en De Friesland. Anja Kanters, DGA van Donkergroen lichtte als dagvoorzitter het thema verder toe. Focus op duurzaamheid is voor haar een methode om doelen te formuleren en besluiten te nemen.

Sociale partners, overheden en onderwijsinstellingen nemen maatregelen om werkzoekenden en werkgevers elkaar nog beter te laten vinden

VNO-NCW MKB Noord en de Arbeidsmarktregio Drenthe hebben samen een regionaal actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hierin staan extra maatregelen om werkzoekenden te laten profiteren van de groei van de werkgelegenheid. Staatssecretaris Van Ark van SZW stelt de komende twee jaar twee miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van dit plan.

Pensioenakkoord maatschappelijke en economische winst

De gezamenlijke ondernemingsorganisaties zijn verheugd dat het is gelukt om met de vakbonden en het kabinet tot een principe pensioenakkoord te komen. ‘Zo zijn oplossingen gevonden om eerder te kunnen stoppen bij zwaar werk en stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Ook ontstaat perspectief op het weer kunnen verhogen van de pensioenen. De maatregelen geven mensen vertrouwen en duidelijkheid. Het pensioenstelsel wordt bovendien eerlijker, transparanter en persoonlijker’, aldus de ondernemingsorganisaties.
Videos

Benut je potentieel - Ondernemer Coacht Ondernemer

Als ondernemer ben je vaak druk met de dagelijkse gang van zaken. Vraagstukken voor de lange termijn blijven liggen, ook omdat je hierover bij niemand terecht kunt. Herken je dit en wil je graag met een ervaren ondernemer sparren? Dan is Ondernemer Coacht Ondernemer jou op het lijf geschreven!

Ondernemer Coacht Ondernemer
Projecten

Ondernemer Coacht Ondernemer

Biedt ondernemers de kans om met een collega-ondernemer te sparren. Iemand die weet wat ondernemen is en die u kan helpen om uw bedrijf te laten groeien en uzelf te ontwikkelen.

Meer informatie
Innovatiehuis Drachten
Projecten

Innovatiehuis Drachten

Het Innovatiehuis Drachten is opgericht om u, een ondernemer die graag wil innoveren, te helpen bij het doorbreken van de waan van de dag. Zodat u sneller de volgende stap kunt zetten.

Meer informatie
Videos

Met een Noordgang ondernemen

De kracht van VNO-NCW Noord is het veelzijdige netwerk van ruim 1500 persoonlijke leden. Om naast het leggen van nieuwe contacten ook de mogelijkheid tot kennis en ervaringsuitwisseling te vergroten, is VNO-NCW Noord in 2009 van start gegaan met Noordgangen. Inmiddels zijn er in Groningen, Friesland en Drenthe al meer dan 20 Noordgangen actief.

Strategische partners


Notice: Undefined index: title in /data/www/vno-ncwnoord.nl/www/wp-content/themes/vno-ncw-noord/template-parts/bands/partners.php on line 20

Notice: Undefined index: title in /data/www/vno-ncwnoord.nl/www/wp-content/themes/vno-ncw-noord/template-parts/bands/partners.php on line 20

Kennispartners


Notice: Undefined index: title in /data/www/vno-ncwnoord.nl/www/wp-content/themes/vno-ncw-noord/template-parts/bands/partners.php on line 47

Notice: Undefined index: title in /data/www/vno-ncwnoord.nl/www/wp-content/themes/vno-ncw-noord/template-parts/bands/partners.php on line 47

Founding partner


Notice: Undefined index: title in /data/www/vno-ncwnoord.nl/www/wp-content/themes/vno-ncw-noord/template-parts/bands/partners.php on line 75