Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Nu snel aan de slag met concrete heropeningsplannen

VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren het dat de huidige beperkende maatregelen opnieuw moeten worden verlengd. Lichtpuntjes zijn de opening van het basisonderwijs en de kinderopvang en de invoering van ‘click & collect’ in de detailhandel. Van slimme en concrete heropeningsplannen voor de gesloten sectoren is nu nog geen sprake, maar het kabinet geeft wel aan daarvoor de samenwerking te zoeken met de ondernemersorganisaties. “Dat moet nu dan ook wel echt gebeuren want ondernemers kunnen niet veel langer meer wachten. Benut de komende weken goed en doe veel meer met de creatieve inbreng van de betreffende sectoren. Die zijn er klaar voor.”

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat ondernemers in de detailhandel tot op zekere hoogte hun klanten weer kunnen ontmoeten en in elk geval weer iets kunnen omzetten. Ze hebben begrip voor de voorwaarden die aan de invoering van click & collect worden gesteld, omdat het risico van te drukke winkelgebieden anders direct weer dreigt.

Slimmer en creatiever
Voor de meeste ondernemers in de gesloten sectoren ontbreekt nog steeds een reëel openingsperspectief. Wat VNO-NCW en MKB-Nederland betreft is het géén optie om bij een verder teruglopend aantal besmettingen sectoren weer te openen op dezelfde manier en in dezelfde volgorde als waarin zij zijn gesloten. “Het moet nu echt beter, slimmer en creatiever. De inzet van testen hoort daar bij. Op die manier kunnen sectoren niet alleen veiliger open, maar worden ook meer mensen getest en besmettingen eerder opgespoord.”
Volgens de ondernemersorganisaties hebben diverse sectoren daarvoor de plannen al klaar liggen. Nu is het zaak dat het kabinet daar de komende weken serieus over in gesprek gaat en ook de inzet van testen als onderdeel van de exit-strategie mogelijk maakt.

Hoewel de ondernemersorganisaties begrip hebben voor de moeilijke opgave waarvoor het kabinet staat, zeker gezien onzekerheid met betrekking tot de Engelse variant van het virus, vinden zij het de hoogste tijd dat ook andere variabelen dan het aantal corona-opnames en besmettingen in “de vergelijking” van het kabinet moeten worden meegenomen. “Na bijna een jaar corona moet het ook veel meer gaan over mentale gezondheid, over economie en banen, over de perspectieven voor jongeren en toenemende kansenongelijkheid. Kortom, over de vraag of en hoe lang onze samenleving deze situatie nog aankan.”

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen verder op het grote belang dat iedereen zich aan de maatregelen blijft houden en ook thuis werkt, tenzij het echt niet anders kan.

 

Dit is het landelijk persbericht van VNO-NCW en MKB Nederland