Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Noord-Nederland in 2030 Europees koploper klimaatambitie

Dit is een van de belangrijkste punten uit het manifest ‘Noord-Nederland 2030’ van VNO-NCW MKB Noord. Er liggen meer dan voldoende uitdagingen om de toekomst van Noord-Nederland nóg beter vorm te geven, zegt de ondernemersvereniging in het manifest dat vandaag verzonden is naar de drie provincies.

De ondernemingsvereniging wijst zes thema’s aan waarop Noord-Nederland de komende vier jaar én daarna meer moet gaan inzetten: infrastructuur, onderwijs & arbeidsmarkt, klimaatambitie, vitaliteit, digitalisering en ondernemerschap. “Arbeidsmarkt en infrastructuur zijn voor ons no-brainers, dat moet op orde zijn”, zegt directeur Ton Schroor. “Wij zien juist op deze onderwerpen nog stevige uitdagingen! Daar moeten we, in samenwerking met de provincies, nu echt wat aan gaan doen.”

Een ander belangrijk thema binnen het manifest Noord-Nederland2030 is klimaatambitie. Schroor: “Noord-Nederland was én is de nummer 1 energieregio van het land. De vraag die voor ligt, is hoe we ervoor zorgen dat het Noorden ook na de transitie van fossiel naar duurzaam nog steeds in de lead is. In het Noorden zijn zeker 20.000 banen verbonden met de energiebranche. Borg deze werkgelegenheid en kennis. De schaal van het Noorden is ideaal om er een duurzame internationale proeftuin regio van te maken op het gebied van klimaatambitie. Maak gebruik van deze kans.”

Dat willen we uitdrukkelijk in samenwerking doen met alle drie de provincies, geeft Schroor aan. “Op het gebied van noordelijke samenwerking is er een wereld te winnen. Als we koploper willen worden op het gebied van klimaatambitie moeten we onze krachten bundelen. Kennis delen, samenwerken, massa maken op groene chemie, circulaire economie, waterstof, groen gas, CO2-reductie. Niet meer als provincie, maar gezamenlijk als het Noorden. Elkaar wat gunnen, hoort daar óók bij.”

Met het manifest doet Schroor een eerste stap om alle partijen rondom deze thema’s aan tafel te krijgen. “Dat moet ook. We staan zo in de eigen regio en daarbuiten zijn we onvoldoende zichtbaar. We laten ons niet genoeg zien. Niet naar de rest van Nederland, en niet richting Europa. Daar laten we kansen liggen – want om kansen te krijgen, moet je wel gezien en gehoord worden. Dat lukt alleen als we écht goed samen optrekken.”