Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Lid worden?

VNO-NCW Noord heeft een duidelijk gemeenschappelijk doel: een optimaal ondernemingsklimaat in Noord-Nederland. Wij oefenen voortdurend onze invloed uit bij overheid en politiek. We hebben een aanjagende en richtinggevende rol. We werken nauw samen met onze leden en andere organisaties en brengen hiermee nieuwe verbindingen tot stand.

Vijf redenen om lid te zijn

Volgens onze leden zijn de vijf redenen om lid te zijn van VNO-NCW Noord:

1. Uniek en krachtig noordelijk netwerk
2. Belangenbehartiging van groepen ondernemende beslissers in het Noorden
3. Hoort bij het ondernemerschap
4. Persoonlijke ontwikkeling, van elkaar leren, inspiratie
5. Bijeenkomsten, activiteiten en informatie

bron: Ledenonderzoek 2017

Lid worden? Klik hier!

Heeft u interesse in onze vereniging? Dan bent u van harte welkom op een kennismakingsbijeenkomst. U kunt hier vrijblijvend de unieke sfeer van VNO-NCW Noord ervaren en kennis maken met nieuwe mensen uit hopelijk uw nieuwe netwerk. Kijk in onze agenda voor de data en geef u op.

Ik wil graag kennismaken

De vereniging

Als regionale vereniging zijn wij nauw betrokken bij VNO-NCW in Den Haag. Op die manier staan in contact met de landelijke politiek. Daarnaast zijn de landelijke brancheverenigingen aangesloten bij VNO-NCW.  De achterban van deze brancheverenigingen vertegenwoordigt in totaal circa 90 procent van de werkgelegenheid in Nederland. Op die manier hebben wij veel invloed op overheid en politiek, zowel op Europees, landelijk, provinciaal, gemeentelijk, als lokaal niveau.

De kracht van VNO-NCW Noord schuilt in de combinatie van belangenbehartiging en de toegang die wij bieden tot een breed netwerk van ondernemers in Noord-Nederland. Met ruim 1.250 leden zijn wij de grootste ondernemersvereniging van Noord-Nederland. Wij laten u op zakelijk en persoonlijk vlak met andere ondernemers in contact komen via onze bijeenkomsten, Noordgangen en communities.

Met onder andere onze Noordgangen en communities stimuleren wij het delen van kennis en ervaringen, zodat u nieuwe initiatieven en contacten kunt ontplooien om verder te komen. De grote variatie in onze achterban zorgt voor steeds een nieuwe kijk op actuele thema’s en maatschappelijke vraagstukken.

VNO-NCW Noord is  onderdeel van de overkoepelende werkorganisatie VNO-NCW MKB Noord, waar drie verenigingen elkaar versterken: VNO-NCW Noord en JNO (circa 1.250 leden) en MKB Noord (circa 650 leden). De krachten van deze drie vereniging zijn gebundeld zodat er samen gewerkt kan worden aan een optimaal ondernemersklimaat in Noord-Nederland.

'VNO-NCW Noord verbindt, versterkt en vertegenwoordigt. Met ruim 1.250 leden zijn wij al 50 jaar de grootste belangenbehartiger van ondernemers en werkgevers in het Noorden.' Ton Schroor, directeur VNO-NCW Noord

Missie en visie

Onze visie is: ‘Vooruitgang vraagt ondernemerschap’ met als doel het verdienvermogen van bedrijven en instellingen te bevorderen.

Taken:

  1. Belangenbehartiging groepen werkgevers en ondernemers in het Noorden
  2. Kennis/ervaringen uitwisselen om van elkaar te leren
  3. Maatschappelijke medeverantwoordelijkheid
Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over een lidmaatschap of over het kennismaken met VNO-NCW Noord? Of heeft u als lid vragen over uw lidmaatschap? Neem dan contact op met Ineke de Ridder, sales-, marketing- & projectmanager, mail ridder@vnoncw-mkbnoord.nl, of  mobiel 06-234 81 704.

Contributie

De contributie van een lidmaatschap van VNO-NCW Noord is afhankelijk van hoeveel mensen er vanuit uw organisatie lid zijn en hoe groot uw organisatie is. Lees wat de contributie  voor 2020 is.

Lidmaatschap opzeggen

In artikel 11, lid a (*) van de statuten van de vereniging VNO-NCW Noord te Groningen van 3 januari 2017 is geregeld dat u als lid het lidmaatschap kunt opzeggen. In dit artikellid is bepaald dat u als lid het lidmaatschap kunt opzeggen vóór 1 oktober van een kalenderjaar. Het lidmaatschap eindigt aan het eind van datzelfde kalenderjaar. U kunt voor het opzeggen van uw lidmaatschap een mail sturen naar ledenadministratie@vnoncw-mkbnoord.nl.

Deze opzegtermijn is volgens artikel 36 van boek 2, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek juist. De eerste zin van dit artikellid geeft een vereniging de vrijheid om een afwijkende opzegtermijn te hanteren. De tweede zin van dit artikellid bepaalt dat u als lid het lidmaatschap kunt beëindigen tegen het einde van het kalenderjaar, dat volgt op dat kalenderjaar waarin wordt opgezegd. Met andere woorden: een opzegging tegen het einde van het kalenderjaar is altijd mogelijk.

(*) Artikel 11

Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:

a.    door opzegging door het lid, schriftelijk en voor één (1) oktober van een lopend kalenderjaar, tegen het einde van het boekjaar. In geval van opzegging door een lid blijft de contributie over het boekjaar, waarin het lidmaatschap eindigt, ten volle verschuldigd. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap voor een volgende jaartermijn door;

Statuten

U kunt hier de statuten VNO-NCW Noord bekijken.