Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Lid worden?

Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen. Om met hun zaak bezig te zijn. Succesvolle ondernemers weten te groeien door buiten kaders te denken. Daar moeten ze tijd en ruimte voor hebben. Ondernemen is ook het leggen van verbindingen. In (Noord-)Nederland maar ook over grenzen heen.

Als ondernemers in de wirwar van regels tegen grenzen aan lopen, is het belangrijk om iemand te hebben die hen helpt en handvatten geeft om nieuwe ruimte te ontdekken. Zowel voor hen persoonlijk als voor de onderneming. VNO-NCW MKB Noord geeft die ruimte.

VNO-NCW MKB Noord #geeftruimte aan ondernemers

Heeft u interesse in onze vereniging? Dan bent u van harte welkom op een kennismakingsbijeenkomst. U kunt hier vrijblijvend de unieke sfeer van VNO-NCW Noord ervaren en kennis maken met nieuwe mensen uit hopelijk uw nieuwe netwerk. Kijk in onze agenda voor de data en geef u op.

Ik wil graag kennismaken

Lid worden!Vijf redenen om lid te zijn

Volgens onze leden zijn de vijf redenen om lid te zijn van VNO-NCW Noord:

1. Uniek en krachtig noordelijk netwerk
2. Belangenbehartiging van groepen ondernemende beslissers in het Noorden
3. Hoort bij het ondernemerschap
4. Persoonlijke ontwikkeling, van elkaar leren, inspiratie
5. Bijeenkomsten, activiteiten en informatie

bron: Ledenonderzoek 2017

De vereniging

Als regionale vereniging zijn wij nauw betrokken bij VNO-NCW in Den Haag. Op die manier staan in contact met de landelijke politiek. Daarnaast zijn de landelijke brancheverenigingen aangesloten bij VNO-NCW.  De achterban van deze brancheverenigingen vertegenwoordigt in totaal circa 90 procent van de werkgelegenheid in Nederland. Op die manier hebben wij veel invloed op overheid en politiek, zowel op Europees, landelijk, provinciaal, gemeentelijk, als lokaal niveau.

De kracht van VNO-NCW Noord schuilt in de combinatie van belangenbehartiging en de toegang die wij bieden tot een breed netwerk van ondernemers in Noord-Nederland. Met ruim 1.250 leden zijn wij de grootste ondernemersvereniging van Noord-Nederland. Wij laten u op zakelijk en persoonlijk vlak met andere ondernemers in contact komen via onze bijeenkomsten, Noordgangen en communities.

Met onder andere onze Noordgangen en communities stimuleren wij het delen van kennis en ervaringen, zodat u nieuwe initiatieven en contacten kunt ontplooien om verder te komen. De grote variatie in onze achterban zorgt voor steeds een nieuwe kijk op actuele thema’s en maatschappelijke vraagstukken.

VNO-NCW Noord is  onderdeel van de overkoepelende werkorganisatie VNO-NCW MKB Noord, waar drie verenigingen elkaar versterken: VNO-NCW Noord en JNO (circa 1.250 leden) en MKB Noord (circa 650 leden). De krachten van deze drie vereniging zijn gebundeld zodat er samen gewerkt kan worden aan een optimaal ondernemersklimaat in Noord-Nederland.

'VNO-NCW Noord verbindt, versterkt en vertegenwoordigt. Met ruim 1.250 leden zijn wij al 50 jaar de grootste belangenbehartiger van ondernemers en werkgevers in het Noorden.' Ton Schroor, directeur VNO-NCW Noord
Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over een lidmaatschap of over het kennismaken met VNO-NCW Noord? Of heeft u als lid vragen over uw lidmaatschap? Neem dan contact op met Michel Rietman, accountmanager sales, mail rietman@vnoncw-mkbnoord.nl, of  mobiel 06-51 21 15 19.

Contributie

De contributie van een lidmaatschap van VNO-NCW Noord is afhankelijk van hoeveel mensen er vanuit uw organisatie lid zijn en hoe groot uw organisatie is. Lees wat de contributie  voor 2020 is.

Lidmaatschap opzeggen

Leden van VNO-NCW Noord kunnen het lidmaatschap jaarlijks vóór 1 oktober van een kalenderjaar opzeggen. Het lidmaatschap eindigt aan het einde van datzelfde kalenderjaar. Voor het opzeggen van uw lidmaatschap kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@vnoncw-mkbnoord.nl.

Statuten

U kunt hier de statuten VNO-NCW Noord bekijken.