Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Een Noordelijk vliegveld van belang voor ondernemersklimaat

VNO-NCW MKB Noord steunt de door de directie ingezette lijn voor Groningen Airport Eelde (GAE). GAE is dé luchthaven van het Noorden en van belang voor het vestigingsklimaat van Noord-Nederland. We pleiten er net als het vliegveld voor dat GAE onderdeel moet zijn van de Schiphol Groep. Daarmee wordt het onderdeel van de landelijke vliegvelden-infrastructuur en wordt het vliegveld rendabeler te exploiteren. Het beheer en de veiligheid zou dan een Noordelijke taak blijven en past ons inziens ook uitstekend bij de rol van de aandeelhouders.

VNO-bestuurslid Sjoerd Galema is nauw betrokken bij het onderwerp infrastructuur en mobiliteit: ‘De adviezen die interim-directeur van Groningen Airport Eelde Bart Schmeink onlangs gaf spreken over een duidelijke meerwaarde van de luchthaven voor het economie in het Noorden en de spreiding van het vliegverkeer in Nederland. Als VNO-NCW MKB Noord onderschrijven we dat: Het is voor onze economie essentieel dat we het Noorden zo goed mogelijk ontsluiten met een passende mix van vervoersmiddelen; met een snelle treinverbindingen, goede wegen voor auto’s en fietsen én een luchthaven die onderdeel is van de Schipholgroep.’

In ons ledenmagazine GeeftRuimte staat een interessant artikel over infrastructuur en mobiliteit in de toekomst (pagina 38). Het is een interview met Bart Schmeink en commercieel directeur van Arcadis Louis Luitjens.