Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Tweedaagse training Militair Leiderschap

7 november 2019 | 09.00 uur | 43e Gemechaniseerde Brigade, Johannes Postkazerne | Darp

 

Graag nodigen we u uit voor de vijfde editie van de Training Militair Leiderschap voor Ondernemers op 7 en 8 november in Havelte.. VNO-NCW Noord en Defensie bieden ondernemers tijdens een tweedaagse training (met overnachting) de gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met de manier waarop binnen Defensie leiding wordt gegeven. Daarbij ligt de focus op tactisch en operationeel militair leiderschap.

Van ‘IK’ naar ‘WIJ’
De leidraad tijdens de training Militair Leiderschap is het motto ‘Van IK, naar WIJ’. “Het bouwen van een team is dé kracht van Defensie en het team is altijd de eerste prioriteit. Tijdens de training maakt u dan ook kennis met de mentaliteit die bij dit adagium hoort. Action Learning staat daarbij zoveel mogelijk centraal. Dit betekent dat u tijdens een aantal fysieke activiteiten zult ervaren hoe u een team kunt bouwen en welke rol u zelf in dit proces inneemt.

Naast een waardevol inkijkje in de manier waarop binnen Defensie leiding wordt gegeven, biedt de training ook een bredere blik in de keuken. De training vindt plaats in een militaire setting en dat betekent voor u als deelnemer back to basics. Daarnaast kunt u op deze manier proeven aan de bedrijfscultuur van Defensie en wordt u meegenomen in de militaire omgangsvormen.

Globaal programma
Dag 1
09.00 uur           Ontvangst en welkom op locatie
09.30 uur           Start training

Dag 2
08.00 uur           Start programma
15.00 uur           Uitreiking certificaat + afsluiting

De training duurt 30 uur en is met overnachting op de kazerne. Nadere details over het programma volgen – bij aanmelding – na 23 oktober.

Kosten
Deelname aan deze driedaagse training kost €200-, exclusief BTW.

Deelname
Deelname aan de training geschiedt op eigen risico. Het programma bestaat naast noodzakelijke theorie uit een aantal fysieke opdrachten. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze beschikken over een zekere basisconditie en dat ze zelf zorg dragen voor verzekeringen.

‘Vanaf het moment dat je die legergroene overall aantrekt, ziet de wereld er totaal anders uit’