Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

DGA-congres met Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof

18 mei 2021 |

DGA-congres

Mede namens Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof nodigen wij onze DGA leden met veel plezier uit voor het eerste landelijke DGA-congres op 18 mei 2021 van VNO-NCW en MKB-Nederland. Een middag waarin de directeuren-grootaandeelhouders en familiebedrijven centraal staan. Het congres duurt van 16.00 – 17.30 uur.

Tijdens dit congres gaan de voorzitters Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof in gesprek met toonaangevende ondernemers zoals Cees van der Meij van Royal Lemkes en Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma over bredere welvaart. Ook hopen we (demissionaire) bewindslieden te verwelkomen.

Familiebedrijven en DGA’s zijn van groot belang voor ons land met ruim 400 miljard euro omzet per jaar en bijna 2,5 miljoen werknemersbanen. Ze zijn ook sterk sociaal betrokken en vaak duidelijk aanwezig in de lokale samenleving.Tijdens het congres praten we over de maatschappelijke opgaven die ons staan te wachten: herstel van de crisis en een inclusieve en duurzame samenleving. In onze agenda NL 2030 Ondernemen voor brede welvaart en de bijbehorende ondernemersagenda voor herstel en groei, hebben we onze uitgangspunten geformuleerd. Waarbij we niet alleen naar de overheid kijken, maar vooral ook naar waar ondernemers zelf verantwoordelijkheid voor willen en kunnen nemen. Hierover gaan we graag in discussie met u.

Vanwege de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst digitaal plaatsvinden.