Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Deug… En wees vooral ondeugend

Alle Europese landen voelen de wedstrijd, de klimaatcompetitie. Al scoort het ene land beter dan het andere. Nederland speelt een bijrol lijkt het. Steeds staan we in de rijtjes van duurzame energie , helemaal, of bijna onderaan. Maar daar zou de komende 2 jaar wel eens verandering in kunnen komen als het schone schip ook hier op gang komt. En daar lijkt het op nu in 30 Nederlandse RES-regio’s plannen worden opgesteld om de komende 10 jaar de CO2 te beteugelen.  Het opstellen van die plannen is een wettelijke taak. In Fryslân is dit een proces van de 18 gemeenten samen met de Provincie en de Netbeheerder. Het einddoel voor al die regio’s is de zelfde: Geen CO2 uitstoot meer in 2050 en 49 % in 2030 ten opzichte van 1990.

Deugt Fryslân meer dan gedacht?
Fryslân is in deze competitie een interessante speler. Interessant omdat we een team zijn waar veel benodigde puzzelstukjes al zijn om een mooie wedstrijd te spelen. We hebben enthousiast publiek in de vorm van 60 energie coöperaties, we hebben een mooi extra doel om de Elfstedentocht weer te organiseren, maar we kunnen vooral ons eigen bedrijfsleven nog veel meer in stelling brengen. Want juist dat bedrijfsleven heeft in Fryslân de afgelopen jaren zich bijzonder gemanifesteerd in het leggen van nieuwe infrastructuur, het realiseren van elektrische vaartuigen de opslag van stroom in accu-systemen en niet te vergeten het bouwen van duizenden energiezuinige huizen en gebouwen.

De samenwerkingsvormen in Fryslân zijn de katalysator geweest voor het oprichten van de verschillende netwerken zoals De Freonen fan FossylFrij Fryslân, de vereniging Circulair Fryslân, het SDG-netwerk en bv Us Kooperaasje, Kening fan de Greide en het Bloei-zone netwerk. Deze netwerken zijn ontstaan uit ambities van onderop.  De ambitie om Fryslân versneld kampioen te maken van de circulaire economie en dus ook van de klimaat-aanpak. Fryslân deugt dus meer dan wellicht gedacht en heeft dus zicht op een mooie toekomst met uitstekende  spelers, goede trainers, een enthousiast publiek en speelt een mooie wedstrijd.

De Friese spelers willen in Fryslân graag de lat echter hoger leggen als het gaat om productie en inpassingen van duurzame energie! De RES is bedoeld om hiervoor plannen te maken. Daarbij is een hoge ambitie, of zelfs urgentie erg van belang. Anders mist Fryslân kansen op innovatie, investeringen, nationale en Europese subsidieprogramma’s en dus de veel kansen op nieuwe werkgelegenheid.

Het on-deugende Fryslân en de nieuwe economie.
De komende twee jaar worden grote stappen genomen voor de lange termijn: de aanbesteding van het openbaar vervoer, de realisatie van het windpark op het IJsselmeer, de start met de Geothermie en het onderzoek naar de warmte uit oppervlaktewater.  Het zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingen waar Fryslân het verschil aan het maken is en de gidsregio kan worden.

Het is pas echt spelen op het hoogste niveau als bedrijven besluiten zich juist hier te vestigen vanwege de Friese toekomst-visie: De rode energie-loper.

  • Genoeg aanbod van schone energie voor nieuwkomers (warmte, groen-gas en stroom) voor een minimale voet-afdruk (scheelt bedrijven veel CO2 afdracht)
  • Voldoende extra capaciteit gerealiseerd op het stroomnet voor bestaande aansluitingen van organisaties die omschakelen naar groene energie

Bedrijventerreinen kunnen een uitstekend startpunt zijn voor deze transitie vanwege de aanwezige infrastructuur, afnemers, organiserend vermogen en de ruimtelijke inpassing.

VNO NCW MKB Noord en de Freonen Fan FossylFrij Fryslân roepen de bestuurders dan ook op om deze economische handschoen op te pakken.  Toon moed, pak de juiste weg en laat zien dat het terecht is dat Lok hier op 1 staat.  Deug……en wees vooral ondeugend!

Het klimaat heeft ons meer dan nodig, laat Fryslân deze wedstrijd winnen met als hoofdprijs nieuwe schone banen en een aantrekkelijke en schone Provincie.

 

Dirk Koppert VNO NCW MKB Noord  en lid van de FEA (Friese energiealliantie)
Bouwe de Boer projectleider Freonen fan FossylFrij Fryslân en lid van de FEA.

Videos

Friese Energie Alliantie

Bekijk deze korte video met uitleg over de FEA.