Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Contributie en statuten

Contributie

De contributie van een lidmaatschap van VNO-NCW Noord is afhankelijk van hoeveel mensen er vanuit uw organisatie lid zijn en hoe groot uw organisatie is. Lees wat de contributie voor 2021 is.

Lidmaatschap opzeggen

Leden van VNO-NCW Noord kunnen het lidmaatschap jaarlijks vóór 1 oktober van een kalenderjaar opzeggen. Het lidmaatschap eindigt aan het einde van datzelfde kalenderjaar. Voor het opzeggen van uw lidmaatschap kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@vnoncw-mkbnoord.nl.

Je ontvangt een bevestiging van de opzegging en alleen daarmee is je opzegging geldig. Heb je na twee weken nog geen bevestiging van je opzegging ontvangen? Laat het ons dan weten.

Statuten

U kunt hier de statuten VNO-NCW Noord bekijken.

Jaargids

Bij de start van het verenigingsjaar (in september) verschijnt de Jaargids. Een praktische gids die een overzicht geeft van de vereniging. Denk dan aan o.a. de organisatie, de evenementenplanning en onze contactgegevens. Alle leden ontvangen de nieuwe editie van de  gids per post op hun postadres. De digitale versie (2020 / 2021) kunt u hier raadplegen.