Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Hulp voor werkgevers die baankansen bieden

Tussenpersoon Perspectief op Werk Renate Westdijk:

Steeds meer werkgevers bieden baankansen voor mensen die moeilijk aan werk komen, en afstand ervaren tot de arbeidsmarkt. Ook onderwijs, overheid en de kandidaten zelf zetten zich hiervoor in. “Iedereen wil wel, alleen gaat het niet altijd goed”, zegt Renate Westdijk, die per 1 oktober is gestart als Tussenpersoon Perspectief op Werk vanuit VNO-NCW MKB Noord. “Het is mijn taak werkgevers hierin te ondersteunen om zo samen tot verbetering te komen.”

In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat het bedrijfsleven 100.000 banen zou creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er waren veel vacatures en toch zaten er veel mensen thuis. Die mismatch moest worden opgelost. Eén van de lijnen die is uitgezet, om dit te versnellen, is Perspectief op Werk (PoW). Vanuit dit project is Renate nu benoemd tot Tussenpersoon Perspectief op Werk  voor de arbeidsmarktregio Drenthe.

Troubleshooting

“Als Tussenpersoon Perspectief op Werk  is het mijn taak te ontdekken waarom het soms niet lukt tussen werkgever en kandidaat of werkgever en overheid”, vertelt Renate. “Ik kom praten bij werkgevers en geef advies. Vaak gaat het op kleine zaken mis en een kleine interventie is dan genoeg om verder te kunnen. Denk aan problemen met reiskosten, collega’s die moeten wennen aan iemand van een andere cultuur of een werkplek die moet worden aangepast om iemand uit het autistisch spectrum meer rust te bieden. Vaak gaat het ook over de vele regels die opgehelderd kunnen worden.”

Lerend vermogen

Renate lost problemen op bij individuele werkgevers en kijkt daarnaast als onafhankelijke en objectieve adviseur naar patronen. “Werkgevers kunnen mij bellen als ze problemen ervaren of eens willen sparren. Ik bel zelf ook met werkgevers om naar hun ervaringen te vragen. Als blijkt dat bij velen dezelfde issues spelen, kunnen we daar overkoepelend iets voor organiseren.  Het lerend vermogen is belangrijk. Daarbij willen we niet wijzen, maar met elkaar leren en verbeteren.”

Drijfveer

Renate is een ondernemer met een warm hart voor de inclusieve samenleving. Ze heeft sinds 2008 een eigen bedrijf op het gebied van sociaal werkgeverschap en is betrokken bij landelijke initiatieven op het gebied van sociaal werkgeverschap. Wat is haar drijfveer? “Ik geloof oprecht dat iedereen toegevoegde waarde kan hebben. Niemand hoeft buitenspel te staan. Alleen kun je pas groeien als je de kans krijgt om je talenten te laten zien. Dat moeten we met elkaar organiseren! Een mooie quote vind ik: ‘You are the driver of your own life. Don’t let anyone steal your seat’. Iedereen heeft een eigen route in het leven en kan op plekken komen. Je hebt zelf het stuur in handen, maar laat je wel faciliteren, helpen en ondersteunen. Aan dat laatste wil ik bijdragen.”

Betrokken ondernemerschap

Voor werkgevers is het de kunst diverse talenten in hun onderneming tot ontwikkeling te laten komen. Zij kunnen mensen een kans geven om zichzelf te laten zien. Maar waarom zouden ze die investering doen? Renate: “Omdat je impact wilt maken met betrokken ondernemerschap. Bedrijven met enkel alleen het oude ‘winstdenken’ hebben nagenoeg geen bestaansrecht meer. Het gaat om de balans tussen financiële en maatschappelijke gedrevenheid. Het feit dat mensen aan de zijkant staan, is een maatschappelijk probleem. We hebben samen de verantwoordelijkheid om dat op te lossen en werkgevers hebben daarin ook een rol. Bovendien, klanten willen juist bij je kopen omdat je maatschappelijk betrokken bent.”

Gewoon doen

Niet meer twijfelen dus, maar gewoon doen, vindt Renate. “En accepteren dat het misschien niet in één keer slaagt. Blijf volharden. Want als je door de hobbels van het inregelen heen bent en deze talenten op hun plek zitten, worden de inspanningen om hen aan te nemen ruimschoots beloond. Zij hebben een ongekende loyaliteit die je enorm gaat helpen. Een inclusief bedrijf leidt tot positieve kwalitatieve resultaten. Juist nu, in deze rare en onzekere tijd, kan dat het verschil maken.”

Werkgevers, bel!

Heb je een vacature voor een medewerker uit deze doelgroep en wil je weten welke regelingen en andere zaken daarbij komen kijken? Heb je al iemand in dienst en loop je tegen problemen aan? Of gaat het juist heel goed en wil je die ervaring delen? Bel of mail Renate Westdijk, ze staat voor je klaar!

(bel: 06 -21 55 80 55  of mail naar: mailPOW@vnoncw-mkbnoord.nl)