College Ferwerderadiel laat bedrijfsleven in de kou staan

ferwerderadiel 20 Sep 2012

VNO-NCW Noord vindt het volstrekt onacceptabel dat het College van B&W van Ferwerderadiel de groeiambities van het bedrijfsleven in Hallum frustreert. Door geen toekomstvisie te ontwikkelen en een objectief onderzoek van DHV te negeren, loopt de regio het risico € 50 miljoen aan investeringen mis te lopen en honderden arbeidsplaatsen te verliezen.

Sinds oktober 2011 zijn in Ferwerderadiel ondernemers, gemeente, provincie en VNO-NCW Noord met elkaar in gesprek over de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein aan de Doniaweg in Hallum. Zowel in milieutechnisch als infrastructureel opzicht is het voor de hier gevestigde bedrijven niet mogelijk om verder te groeien.

Akke Groenewoud, senior manager VNO-NCW Noord: “Er zitten daar vijf grote werkgevers die werk bieden aan 800 mensen. Het zijn familiebedrijven die gehecht zijn aan de regio en willen investeren in hun bedrijf. Als het ondernemen hen echter onmogelijk wordt gemaakt, zijn ze gedwongen om buiten de provincie te investeren.”

Naar de situatie in Hallum is het afgelopen jaar objectief onderzoek gedaan door DHV, mede in opdracht van de gemeente. Uit dit onderzoek komen meerdere opties naar voren om de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein te garanderen, bijvoorbeeld door de aanleg van een nieuwe toevoerroute. Volgens VNO-NCW Noord is het onbegrijpelijk dat het college van B&W dit onderzoek vervolgens zonder reden enige toelichting negeert en besluit om niets te doen aan de situatie rondom het bedrijventerrein aan de Doniaweg.

“Het is volstrekt onacceptabel dat het college Ferwerderadiel voor haar verantwoordelijkheid wegloopt”, aldus Groenewoud. VNO-NCW Noord maakt zich grote zorgen over de impact die een gedwongen vertrek van de bedrijven op termijn zou krijgen. Groenewoud: “De ijle economische structuur van dit deel van Friesland kan een eventueel banenverlies niet opvangen.”

VNO-NCW Noord doet samen met de betrokken ondernemers een dringend beroep op de gemeenteraad van Ferwerderadiel om het collegebesluit te verwerpen en haar verantwoordelijkheid te nemen, zodat de werkgelegenheid in deze regio voor toekomstige generaties behouden blijft.

Partners