VNO-NCW Noord: stem van ondernemend Noord-Nederland

VNO-NCW Noord is de grootste ondernemersorganisatie van Noord-Nederland. Als gerespecteerd belangenbehartiger van 12.000 bedrijven zet VNO-NCW Noord zich in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat met een scherp oog voor het ondernemersbelang.

De kracht van VNO-NCW Noord schuilt in de combinatie tussen deze belangenbehartiging en toegang die wij bieden tot een breed netwerk van werkgevers in Noord-Nederland, variërend van multinationals tot MKB-bedrijven.

photo

Stichting realiseert waardestijging vastgoed in Oost-Groningen

19 Nov 2015 - De Stichting Waardebehoud Onroerend Goed experimenteert sinds 2012 met de aanpak van krimpproblematiek in Oost-Groningen. Beeldbepalende panden met een sterke negatieve uitstraling op de omgeving, worden met hulp van de Stichting opgeknapt, opgekocht en/of gesloopt, met als doel om de negatieve invloed op de waarde van het omliggend vastgoed weg te nemen. Vandaag overhandigde Akke Groenewoud, adjunct-directeur VNO-NCW Noord en voorzitter van de stichting, het evaluatierapport aan gedeputeerde Eelco Eikenaar van de provincie Groningen.

Lees meer

‘Meerjarenprogramma belangrijke stap voor herstel vertrouwen’

04 Nov 2015 - VNO-NCW Noord en MKB Noord zijn positief over het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen dat vandaag werd gepresenteerd. In het Meerjarenprogramma schetst Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders een concreet perspectief voor het door aardbevingen getroffen gebied in Groningen.

Lees meer

Prinsjedagdiner 2015

16 Sep 2015 - Op Prinsjesdag vond traditiegetrouw het jaarlijkse Prinsjesdagdiner van KPMG, Rabobank en VNO-NCW Noord plaats. Het j Prinsjesdagdiner werd ook dit jaar ‘geopend’ door honorair hoogleraar Flip de Kam, die zijn visie gaf op de begroting. “Feestbegroting? De kater komt later.”

Lees meer

Landelijk Nieuws

'Blij met politieke bijval terugdringen werkgeverslasten'

01 Dec 2015 - VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de politieke bijval groeit voor het terugdringen van werkgeverslasten bij ziekte. Deze lasten zijn op dit moment nog een rem op het aannemen van personeel en het groeien van een onderneming. De ondernemingsorganisaties vinden het voorstel van het CDA om loondoorbetaling te verkorten naar acht weken interessant. Wel wijzen VNO-NCW en MKB-Nederland erop dat dit zo moet worden ingericht dat dit niet tot meer verzuim leidt of stijging van de collectieve lasten.

Lees meer

'Meer aandacht nodig voor cybersecurity in bedrijfsleven'

30 Nov 2015 - Bedrijven, groot en klein, moeten meer aandacht hebben voor cybersecurity. Dat bepleiten VNO-NCW en MKB-Nederland al jaren. De AIVD waarschuwde gisteren in een uitzending van KRO's Reporter andermaal dat economische digitale spionage de komende jaren enorm zal toenemen. 'Bedrijven zien hun IT-beveiliging als een kostenpost in plaats van een belangrijke investering om hun continuïteit te verzekeren', aldus de AIVD.

Lees meer

BusinessEurope: 'Klimaattop moet één CO2-prijs opleveren'

30 Nov 2015 - In Parijs begint maandag de Klimaattop, waar wereldleiders zullen moeten komen tot een nieuw klimmaatakkoord. Om te benadrukken hoe belangrijk het is dat dat akkoord wordt gesloten, roept BusinessEurope samen met VNO-NCW en veertig andere nationale werkgeversverenigingen op tot het bereiken van een ambitieus en juridisch bindend akkoord. Alleen op die manier kan klimaatverandering effectief aangepakt worden.

Lees meer

LAATSTE TERUGBLIKKEN