VNO-NCW Noord: stem van ondernemend Noord-Nederland

VNO-NCW Noord is de grootste ondernemersorganisatie van Noord-Nederland. Als gerespecteerd belangenbehartiger van 12.000 bedrijven zet VNO-NCW Noord zich in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat met een scherp oog voor het ondernemersbelang.

De kracht van VNO-NCW Noord schuilt in de combinatie tussen deze belangenbehartiging en toegang die wij bieden tot een breed netwerk van werkgevers in Noord-Nederland, variërend van multinationals tot MKB-bedrijven.

photo

Taskforce Bernard Wientjes onderzoekt toekomst Philips Emmen

28 Jan 2015 - Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar heeft een Taskforce in het leven geroepen, die de komende maanden de toekomst van de armaturenfabriek van Philips in Emmen gaat onderzoeken. De Taskforce staat onder voorzitterschap van Bernard Wientjes, voormalig landelijk voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Ook VNO-NCW MKB Noord directeur Lambert Zwiers is lid van de Taskforce.

Lees meer

University Campus Fryslân wordt elfde faculteit RUG

26 Jan 2015 - Universitair onderwijs komt terug in Fryslân. De University Campus Fryslân (UCF) in Leeuwarden wordt officieel de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Prof. dr. Jouke de Vries wordt per 1 mei 2015 benoemd als decaan van deze faculteit, die de naam University of Groningen/Campus Fryslân krijgt.

Lees meer

Uitnodiging: Techniekpact bezoekt Noorden

21 Jan 2015 - In Noord-Nederland is met veel energie en enthousiasme de handschoen van het nationale Techniekpact opgepakt. In het regionale pact zijn de nationale ambities uitgewerkt in een concrete aanpak voor Drenthe, Fryslân en Groningen. Het pact verbetert de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en dringt daarmee het tekort aan technisch personeel terug.

Lees meer

Landelijk Nieuws

'Hogere belastingen schaden economie en werkgelegenheid'

30 Jan 2015 - VNO-NCW en MKB-Nederland zien niets in de belastingvoorstellen die de FNV vandaag in dagblad Trouw heeft gelanceerd. Hogere belastingen zijn economisch schadelijk en leiden dus tot minder werk. De lasten voor bedrijven en burgers moeten juist omlaag, stellen de ondernemingsorganisaties in een reactie.

Lees meer

Hans de Boer: ‘Arbeidsmarkt is de beste integratiemachine’

30 Jan 2015 - ‘Discriminatie strookt niet met de open, moderne en inclusieve samenleving die wij willen’, aldus Hans de Boer. ‘We moeten als land echt werk maken van vrijheid van meningsuiting en gelijke kansen.’ De arbeidsmarkt is de beste integratiemachine, zegt de voorzitter van VNO-NCW vandaag in NRC Handelsblad.

Lees meer

‘Overheden doen veel te weinig aan duurzaam inkopen’

30 Jan 2015 - In de praktijk komt er weinig terecht van de ambitie van overheden om duurzaam in te kopen. Dat concluderen onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens onderzoek van Ecorys is de focus op duurzaam inkopen met zo’n 42 procent afgenomen sinds 2010. De nodige kennis en ervaring ontbreekt veelal om een goede invulling te geven hieraan. Nu is inkopen nog teveel een risicomijdend bureaucratisch proces van afvinken en stapelen van eisen, waarbij weinig ruimte is voor innovatieve en duurzame oplossingen.

Lees meer

LAATSTE TERUGBLIKKEN