VNO-NCW Noord: stem van ondernemend Noord-Nederland

VNO-NCW Noord is de grootste ondernemersorganisatie van Noord-Nederland. Als gerespecteerd belangenbehartiger van 12.000 bedrijven zet VNO-NCW Noord zich in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat met een scherp oog voor het ondernemersbelang.

De kracht van VNO-NCW Noord schuilt in de combinatie tussen deze belangenbehartiging en toegang die wij bieden tot een breed netwerk van werkgevers in Noord-Nederland, variërend van multinationals tot MKB-bedrijven.

photo

Ondernemer Coacht Ondernemer: uitvalsbasis in Leeuwarden

16 Okt 2014 - Het project Ondernemer Coacht Ondernemer heeft sinds vandaag een fysieke uitvalsbasis aan de Reviusstraat (huisnummer 1) in Leeuwarden. VNO-NCW MKB Noord, initiatiefnemer van het project, heeft de ambitie om Ondernemer Coacht Ondernemer vanuit Leeuwarden verder uit te bouwen en is blij met dit tijdelijke onderkomen bij de Friesland Zorgverzekeraar.

Lees meer

Enquête: Ministerie EZ evalueert Aanbestedingswet

15 Okt 2014 - Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft opdracht gegeven om de Aanbestedingswet (die op 1 april 2013 in werking is getreden) te evalueren. Uw mening is hierbij van grote waarde. Graag nodigen wij u daarom uit om deel te nemen aan het onderzoek door een korte online enquête in te vullen. Doel is om inzicht krijgen in de ervaringen van ondernemers met de Aanbestedingswet.

Lees meer

Studenten RUG onderzoeken kansen Chinese en Chileense markt

10 Okt 2014 - International Business Research is een project van de Rijksuniversiteit Groningen dat al meer dan 20 jaar marktonderzoek doet in opkomende economieën. Na drie maanden uitgebreid vooronderzoek doen streng geselecteerde ouderejaars studenten vijf weken marktonderzoek in de desbetreffende landen.

Lees meer

Landelijk Nieuws

'Ruimer financieringsarsenaal voor mkb nodig'

17 Okt 2014 - 'Financiering van het midden- en kleinbedrijf moet de volle aandacht hebben én houden.' Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland maakt het vandaag verschenen rapport van SER-economen over de financiering van het mkb dit nog eens heel duidelijk. Hierin wordt de noodzaak voor een nieuw financieringslandschap voor het mkb geschetst, waarin het aanbod ruimer en meer divers is dan nu.

Lees meer

‘Blij met nieuw toetsingskader voor pensioenen’

17 Okt 2014 - VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden over de behandeling in de Tweede Kamer van het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK) voor de pensioenen. Pensioenfondsen krijgen op basis van het nieuwe kader meer mogelijkheden om de pensioenpremies het komende jaar te verlagen. Zij mogen hun beleggingsmix aanpassen en in de premiestelling uitgaan van het verwachte beleggingsrendement in plaats van de – historische lage – rente.

Lees meer

'Openheid overheid bedreiging voor veiligheid'

16 Okt 2014 - De Wet open overheid (Woo) moet zorgen voor meer openheid van overheidsinformatie. Maar door die wet dreigt vitale bedrijfsinformatie op straat te belanden. Met alle risico’s van dien. Vertegenwoordigers van bedrijven pleiten er in de nieuwe editie van VNO-NCW-opinieblad Forum voor dat de wet op z'n minst ingrijpend wordt aangepast.

Lees meer

LAATSTE TERUGBLIKKEN