Onderzoek: Kansen voor Kansarmen

15 Sep 2012

Kansen voor Kansarmen is een explorerend onderzoek naar de werkgelegenheid voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in Noord-Nederland. VNO-NCW Noord verleent haar medewerking aan het onderzoek van Quality Coaching en roept haar leden op de digitale vragenlijst in te vullen.

Met het onderzoek kunnen de volgende vragen beantwoorden:

  1. Hoofdvraag: Wat is de opnamebereidheid van werkgevers voor mensen  met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, in Noord-Nederland?
  2. Welke motivaties hebben werkgevers om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen?
  3. Welke belemmeringen ervaren werkgevers  om mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen?
  4. Welke voorwaarden stellen werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?
  5. In hoeverre is de werkgever op de hoogte van de regelgeving en stimulerende maatregelen omtrent het in dienst nemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?

De Wet werken naar vermogen is weliswaar op 5 juni 2012 controversieel verklaard, maar het is zeer waarschijnlijk dat de kern van het wetsvoorstel in een nieuw kabinet gehandhaafd blijft.

De uitvoering van de Wet werken naar vermogen valt of staat met de arbeidsmogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt. Een terugkerende vraag daarbij is of werkgevers in staat en/of bereid zijn om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. De meningen daarover zijn sterk verdeeld en dat is onwenselijk voor het ontwikkelen van een goed re-integratiebeleid.


Deelnemen
Via deze link kunt u meedoen aan het onderzoek. Namens Quality Coaching zijn wij u alvast dankbaar voor de genomen moeite.

Thema's

Partners