'Falend Stadsbestuur is de weg kwijt'

groningen_stad 5 Jun 2012

VNO-NCW Noord heeft met grote verbijstering kennis genomen van de voorjaarsbrief van het gemeentebestuur van Groningen. De gemeente wil onder andere haar hindermacht rondom de Zuidelijke Ringweg gebruiken om een financiële deal met de provincie te forceren. “Wij beschouwen dit als een vorm van onbehoorlijk bestuur en daarmee onaanvaardbaar”, aldus directeur Lambert Zwiers.

De voorjaarsbrief toont een lijst met mogelijke maatregelen en keuzes die het college kan maken. Omdat de gemeente Groningen in het verleden op het vlak van vastgoedtransacties haar hand overspeeld heeft, moet zij nu stevige budgettaire keuzes maken. “Het is voor ons onbespreekbaar dat als gevolg hiervan Noord-Nederland in het algemeen en ondernemers in het bijzonder de rekening gepresenteerd krijgen. De Stad Groningen zal haar problemen zelf moeten oplossen”, aldus Zwiers.

Na jarenlange obstructie heeft de Stad Groningen voor elkaar gekregen dat twee weken geleden de stekker uit het project van de spoorlijn Groningen-Heerenveen werd getrokken. Voor VNO-NCW Noord was dat een van de hoekstenen van het alternatieve pakket voor het afblazen van de Zuiderzeelijn. Een van de andere hoekstenen is de Zuidelijke Ringweg. De gijzeling die het gemeentebestuur nu toepast op dit project vindt VNO-NCW Noord onaanvaardbaar. Zwiers: “Hiermee wordt voor de tweede keer binnen korte tijd het Noordelijk belang ondergeschikt gemaakt aan het Stadsbelang.”

In de voorjaarsbrief van het gemeentebestuur leest VNO-NCW Noord nog veel meer mogelijke maatregelen die slecht zijn voor ondernemers en het ondernemersklimaat. De meest in het oog springende is daarbij de verhoging van de OZB voor niet-woningen. Daar waar de burgers nog gecompenseerd worden middels een lagere afvalstoffenheffing, wordt de rekening volledig aan de ondernemers gepresenteerd.

VNO-NCW Noord roept het gemeentebestuur op om haar financiële problemen binnen haar eigen budgettaire kaders op te lossen. Daarbij is het van belang dat de economische structuur en het vestigingsklimaat niet (verder) worden aangetast en de lasten eerlijk worden verdeeld.

Thema's

Partners