Samenwerking met Advitmo: stap verder in de M/V-diversiteit

advitmo 31 Jan 2012

VNO-NCW Noord is een samenwerkingsverband met Advitmo aangegaan. De leden van dit zakelijke vrouwennetwerk in Noord-Nederland zijn per 1 januari 2012 lid geworden van VNO-NCW Noord. Het lidmaatschap van VNO-NCW Noord is hiermee een vast onderdeel van het Advitmo lidmaatschap geworden.

In het afgelopen jaar zijn de huidige leden van Advitmo voor enkele bijeenkomsten van VNO-NCW Noord uitgenodigd om sfeer te proeven. Zowel vanuit VNO-NCW Noord als Advitmo is deze introductie goed bevallen. “Met de samenwerking worden beide verenigingen versterkt”, aldus Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord.

VNO-NCW Noord hecht grote waarde aan het diversiteitsthema en ziet in de sterke groei van het aantal vrouwelijke leden een belangrijke meerwaarde voor de vereniging. “De samenwerking met Advitmo versterkt onze band met het zakenvrouwnetwerk van het Noorden en hun aanwezigheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de door de overheid gestimuleerde diversiteit in organisaties”, aldus Zwiers.

Voor Advitmo vormt het netwerk van VNO-NCW Noord een toegevoegde waarde, legt voorzitter Dorothea Piek uit: “Er is nog een wereld voor vrouwelijk zakendoen te winnen, en die wereld bevindt zich voor een belangrijk deel op werkgeversniveau. Daar liggen de kansen, ontmoeten we andere beslissingsbevoegde professionals en liggen invloed en nog meer mogelijkheden tot samenwerking waarmee zakenvrouwen zichzelf, hun onderneming en het maatschappelijk domein kunnen verbeteren.”

Over Advitmo
Advitmo is een professioneel en zakelijk vrouwennetwerk dat is ontstaan uit de behoefte aan zakelijk netwerken voor vrouwen in Noord-Nederland. Kennis met elkaar maken, informatie uitwisselen, maar bovenal ook het opbouwen van een vertrouwd netwerk met betrouwbare partijen waar men zaken mee kan doen. Advitmo is op deze behoefte ingesprongen en heeft als doel om - door het genereren van werk en omzet voor elkaar - de positie van de ambitieuze vrouw in Groningen en Drenthe te versterken. In 2012 wil Advitmo uitbreiden met nieuwe groepen in Friesland en Overijssel.

Thema's

Partners