"Deze trein komt niet nog een keer voorbij"

spoor gro_hee 3 Dec 2011

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord vrezen voor het afblazen van de spoorlijn Groningen - Heerenveen en houden een pleidooi: "Deze trein komt niet nog een keer voorbij".

Het aanleggen van de spoorlijn Groningen – Heerenveen is voor Noord-Nederland de laatste kans om de Zuiderzeelijn van Groningen naar de Randstad alsnog te realiseren. Hoewel in 2007 de stekker uit de Zuiderzeelijn werd getrokken en de regio koos voor een zak geld ter compensatie (het Regiospecifiek Pakket, RSP), staan de argumenten voor de aanleg van deze verbinding nog steeds overeind: het brengt het Noorden dichter bij de Randstad en is van belang voor de economische ontwikkeling van onze regio, zeker wanneer we de spoorlijn weten door te trekken naar Noord-Duitsland. Hier wordt het draagvlak ook steeds groter om de spoorverbinding over de grens te verbeteren.

Binnen het RSP staan diverse projecten op de rol die voor 2020 moeten worden uitgevoerd, anders eist het Rijk het toegezegde geld retour. Er is dus haast geboden, maar voordat we aan de slag kunnen, moeten we als regio eerst bepalen welke projecten we daadwerkelijk willen uitvoeren. Terwijl bestuurlijk Noord-Nederland zegt vol voor de spoorlijn Groningen – Heerenveen te gaan, worden ondertussen achter de schermen de projecten verdeeld. Binnen het RSP kunnen niet alle geplande projecten worden uitgevoerd en bestuurders hebben inmiddels laten doorschemeren dat de spoorlijn het risico loopt niet uitgevoerd te worden.

Naar buiten toe wordt aangevoerd dat er geld tekort is om de spoorlijn aan te leggen. Meer dan €100 miljoen moet  er worden bijgelegd. Dit is echter een gekunsteld tekort. Bij het opstellen van het wensenlijstje voor het RSP kon men in 2008 geen keuzes maken en is het aanbod overtekend. De overcommittering die nu op het hele RSP zit, bedreigt de uitvoering van het hele spoorlijnproject.

Deze weeffout leidt er nu toe dat er projecten moeten sneuvelen. Maar dat hoeft zeker niet met de spoorlijn te gebeuren.  Wanneer deze keuze wordt maakt, gooien we het kind met het badwater weg. En dat terwijl minder structuurversterkende projecten wél worden uitgevoerd. In concreto: liever een trein dan een tram in de stad Groningen.

Voordelen van de spoorlijn
Niet alleen krijgen plaatsen als Drachten en Leek met de spoorlijn een volwaardige aansluiting op het spoornet, ook station Heerenveen krijgt een flinke boost. Nu is het een eenvoudige tussenstop, met de nieuwe spoorlijn wordt het een potentieel knooppunt.

De nieuwe spoorlijn draagt ook in belangrijke mate bij aan de externe ontsluiting van Groningen. Vanuit bijna alle windrichtingen wordt de stad door het spoor ontsloten, behalve uit de richting Drachten. Terwijl dit juist een van de belangrijkste verkeerstromen richting de stad is. Autoverkeer heeft op dit moment geen alternatief en de spoorlijn zou dus van grote toegevoegde waarde zijn.

Toen Noord-Nederland akkoord ging met de zak met geld i.p.v. de Zuiderzeelijn, haalden we zilver in plaats van goud. Door nu vol voor de spoorlijn Groningen – Heerenveen en deze HSL-voorbereid aan te leggen, wordt het zilver met een gouden randje. Maar wanneer het project alsnog wordt afgeschoten, is het ideaal van de Zuiderzeelijn voltooid verleden tijd. Deze trein komt niet nog een keer voorbij.

Partners