Uniek initiatief bedrijfsleven voor waardebehoud in krimpregio

view_groningen_platteland 5 Okt 2011

VNO-NCW Noord, woningcorporaties Acantus en Lefier, Rabobank Zuid en Oost Groningen, de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde en de Provincie Groningen zijn de aanjagers van een pilot in Oost-Groningen om waardebehoud van onroerend goed in Oost-Groningen te realiseren. Hiertoe wordt er gekeken of er een verbinding tot stand kan worden gebracht tussen particulier vastgoed en corporatiebezit.

Met de pilot willen de betrokken partijen een economisch vitaal gebied in de regio behouden waar particulieren en bedrijven blijven investeren en waar het goed toeven is. Het unieke aan deze pilot is dat het door het collectieve bedrijfsleven in samenwerking met de provincie is geïnitieerd. Het is de uitkomst van 1,5 jaar brainstormen over de rol en betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de aanpak van demografische veranderingen. Dit experiment past in de lijn van het advies dat de commissie ruimtelijke inrichting van de SER (waar VNO-NCW Noord zitting in had) in februari 2011 heeft uitgebracht. Het is tevens de eerste vorm van publiek-private samenwerking in de aanpak van de krimpproblematiek waarbij het initiatief vanuit de markt is genomen.

Door bevolkings- en huishoudensdaling ontstaat leegstand en worden woningen en bedrijfspanden onverkoopbaar. Om te voorkomen dat dit een negatief effect op de omgeving krijgt, richt de pilot zich op particulier vastgoed (winkelpanden, overige bedrijfspanden en woningen) dat de meest negatieve invloed heeft op de waardeontwikkeling van omliggend onroerend goed.

Er wordt in de pilot gekeken of het bedrijfsleven een actieve bijdrage kan leveren aan waardebehoud van onroerend goed in een krimpgebied zoals Oost-Groningen door panden uit de markt te halen. Door middel van een meetinstrument wordt gekeken welk vastgoed in aanmerking komt voor de pilot. De vastgoedobjecten die worden verlaten, worden in de regel gesloopt, al is revitalisering niet uitgesloten.

De pilot, die donderdag 6 oktober tijdens de Noordelijke Woondag wordt gepresenteerd, heeft een experimenteel karakter; de verschillende partijen willen door het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland laten inventariseren of het haalbaar is om een methodiek te ontwikkelen die breed ingezet kan worden.

Media
Klik hier om het nieuwsbericht de NOS hierover te lezen.
Klik hier voor de toelichting van Akke Groenewoud en Jan Bessembinders (wethouder Stadskanaal) op BNR.

Partners