Nu of nooit voor spoorlijn Groningen - Heerenveen (update)

spoor gro hee 22 Sep 2011

Komende maandag is er een cruciaal moment in het proces van de aanleg van de spoorlijn Groningen-Heerenveen. De Friese en Groningse bestuurders moeten de kaders en randvoorwaarden vaststellen waarbinnen de spoorlijn zou moeten worden aangelegd. In een eerder stadium hebben marktpartijen reeds aangeven dat de spoorlijn binnen de budgettaire kaders uitvoerbaar is, mits de overheden de juiste randvoorwaarden formuleren.

VNO-NCW Noord pleit sinds het afblazen van de Zuiderzeelijn voor de aanleg van de spoorlijn Groningen-Heerenveen. Enerzijds als strategische investering, namelijk het eerste deel van de Zuiderzeelijn. Anderzijds vult deze verbinding een leemte in de noordelijke infrastructuur: Smallingerland en Leek kunnen eindelijk op het nationaal spoornetwerk worden aangesloten. VNO-NCW Noord is er van overtuigd, op basis van historische feiten, dat een dergelijke ontsluiting positieve economische effecten heeft.

VNO-NCW Noord staat hierin niet alleen. Ondernemers, bij monde van Gosse Kooi (voorzitter Ta Wolfeart) en ook burgemeester Bert Middel van Smallingerland laten zich niet onbetuigd. “De burgers en ondernemers van Smallingerland hebben recht op een robuuste ontsluiting van hun gemeente”, aldus Middel. “Het wordt hoog tijd dat Drachten als één van de grootste plaatsten in het Noorden nu eindelijk een spoorverbinding krijgt, zodat we ons verder kunnen ontwikkelen.”

“Wij ondersteunen de uitspraken van dhr. Middel volledig” zegt Gosse Kooi, directeur-eigenaar van Vitalis en voorzitter van de grootste ondernemersvereniging in Smallingerland. “Drachten is een sterk economisch centrum voor deze regio. Met een spoorlijn wordt de ontsluiting en concurrentiekracht van de regio sterk vergroot. Daar gaat heel Noord-Nederland van profiteren.”

Verkeerde randvoorwaarden als absurde inpassingseisen, een te luxe uitvoeringsniveau of een verkeerde kostentoedeling kunnen funest zijn voor het project Groningen-Heerenveen. Marktpartijen hebben in diverse consultatiesessies aangegeven dat de spoorlijn goed uitgevoerd kan worden binnen de budgettaire kaders zonder dat de mogelijkheden om er ooit een HST-Zuiderzeelijn van te maken worden geblokkeerd of onnodig duur worden gemaakt. Het nu onmogelijk maken van deze spoorlijn zou volgens VNO-NCW Noord een historische vergissing betekenen.

UPDATE: Eind dit jaar komt er meer duidelijkheid over de spoorlijn Groningen - Heerenveen. De aanleg van het traject kost zo'n zeshonderd miljoen euro. De Provincies Groningen en Friesland en de gemeenten langs het traject hebben afgesproken dat alles nog eens goed wordt onderzocht. In december wordt duidelijk of de komst van de nieuwe spoorlijn haalbaar is (bron: RTV Noord).

Partners