WGA-premie 2012 voor grote bedrijven onveranderd hoog

uwv 2 Sep 2011

Het UWV heeft de nieuwe rekencijfers voor de gedifferentieerde WGA-premie bekend gemaakt. Op basis van deze rekencijfers en het specifieke WGA risico wordt de WGA premie door de Belastingdienst voor iedere werkgever afzonderlijk vastgesteld. Opvallend aan de cijfers is dat ondanks dat de rekenpremie omlaag gegaan is, de meeste werkgevers toch te maken zullen krijgen met een verdere toename van de WGA premie.

De opvallendste punten op een rij;
-   De minimumpremie voor grote werkgevers (loonsom groter dan € 750 duizend) wordt bijna verdubbeld en stijgt van 0,07% naar 0,13%. De minimumpremie voor kleine werkgevers daalt licht van 0,56% naar 0,48%.
-   De rekenpremie (de gemiddelde premie die per bedrijf wordt gedifferentieerd) gaat iets omlaag van 0,62% naar 0,55%.
-   Het gemiddelde werkgeversrisico (bepalend per bedrijf voor de opslag of een korting op de rekenpremie) daalt nog verder van 0,28% naar 0,22%. Was in 2009 nog 0,71%.
-   De correctiefactor blijft onveranderd hoog op 1,90. Hierdoor wordt de werkgever die eerder met een opslag te maken krijgt dubbel ‘beboet’ doordat deze bijna verdubbeld wordt.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de WGA premie voor 2012 onveranderd hoog blijft. De verlaging van het gemiddeld werkgeversrisico leidt ertoe dat werkgevers bij WGA-schade (uit het verleden) nog sneller te maken krijgen met een opslag in plaats van een korting.

Deze opslag wordt door de hoge correctiefactor van 1,90 ook nog eens verdubbeld, zodat werkgevers hierdoor dubbel ‘beboet’ worden. Een werkgever die bij een onveranderd werkgeversrisico van 0,50% in 2009 nog een aanzienlijke korting kreeg (0,21% onder het gemiddelde), krijgt in 2012 een forse opslag vanwege het feit dat hij nu aanzienlijk boven het gemiddelde risico (0,28%) uitkomt. Dit percentage wordt met een factor 1,9 bijna verdubbeld en komt boven op de rekenpremie. Kortom, deze werkgever komt in 2012 uit op een gedifferentieerde premie van boven de 1%.

Het niveau van de minimumpremie kruipt al aardig richting het gemiddelde werkgeversrisico. Hetgeen betekent dat het bijna al niet meer uitmaakt of bedrijven geen enkele WGA-schade hebben of een heel laag risico. Hierdoor loont het steeds meer de moeite om het WGA risico privaat te gaan verzekeren, zodat explosieve stijgingen en daarmee gepaard gaande onvoorziene hoge kosten worden voorkomen. (Analyse door Robidus, www.robidus.nl)

Thema's

Partners