Bedrijfsleven: Snel besluit baanverlenging vliegveld Eelde

gae 13 Mei 2011

Een snelle uitvoering van de baanverlenging van de luchthaven Airport Eelde is hard nodig voor de ontwikkeling en versterking van de Noord-Nederlandse economie. Daarom verzoekt het noordelijk bedrijfsleven de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om een spoedige behandeling.

Het gaat om de behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de op 19 februari 2010 door de minister van Verkeer en Waterstaat genomen beslissing op bezwaar betreffende het Aanwijzingsbesluit luchthaven Eelde. Dit verzoek om snelle behandeling is ingediend door de Kamer van Koophandel, VNO-NCW-Noord, MKB Nederland Noord en NOM.

De op dit moment heersende onzekerheid over de ontwikkelingsmogelijkheden voor Groningen Airport Eelde belemmert de economische ontwikkeling voor de regio Noord-Nederland. Diverse rapporten hebben het belang van een volwaardige luchthaven voor Noord-Nederland onderstreept. De ontwikkeling van luchthaven Eelde met een internationaal lijnennet is van groot belang voor een vitale ontwikkeling van Noord-Nederland. Om verbindingen met relevante bestemmingen te kunnen realiseren is een snelle uitvoering van de baanverlenging noodzaak.

De luchthaven biedt kansen voor een versterking van de Noord-Nederlandse economie. Bij een minder optimale ontsluiting van Noord-Nederland wordt deze regio minder interessant voor nieuwe, maar ook voor bestaande en al gevestigde bedrijven die opereren in een internationale context. Daarmee wordt de aanwas van nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid niet alleen beperkt, maar het leidt mogelijk tot vertrek van hoogwaardige bedrijvigheid.

Thema's

Partners