‘Minder drempels bij regionaal aanbesteden’

hampshire hotel 5 Okt 2010

Door de samenwerking tussen publieke en private sector te optimaliseren kunnen ondernemers eenvoudiger en succesvoller aanbesteden dan nu het geval is. Ook MKB-bedrijven en zzp’ers verdienen een eerlijke kans bij overheidsaanbestedingen. En goed en slim aanbesteden moet leiden tot meer innovatie.

 Bouwend Nederland, MKB-Nederland Noord, VNO-NCW Noord en Berenschot zetten met deze insteek in op regionale stimulering en economische structuurversterking in Noord-Nederland. Met als thema ‘Succesvol Aanbesteden’ brachten zij vandaag (dinsdag 5 oktober) meer dan 150 mensen uit de publieke en private sector in het Noorden bij elkaar om met elkaar in gesprek te komen.

Het onderwerp Europees aanbesteden en inkoopbeleid van de overheid is zowel in de publieke als private sector bron van veel discussie. De aanbestedingspraktijk is weerbarstig en veel regionale opdrachten slaan niet in de regio neer. Met deze bijeenkomst willen we de bewustwording en aanbestedingskennis aan beide zijden van de tafel vergroten. Het doel hierbij is dat regionale overheidsopdrachten meer ten goede komen aan het regionale bedrijfsleven en daarmee aan de regionale werkgelegenheid.

Regeerakkoord

Het thema aanbesteden heeft ook de aandacht van de nieuwe regering. In het Concept Regeerakkoord staat dat de regering vindt dat het MKB meer kansen verdient bij aanbestedingen door de overheid. Cluster- en raamcontracten worden teruggedrongen en de omzeteis moet omlaag. Als een bedrijf met succes een aanbestedingsprocedure heeft doorstaan, moet de erkenning voor meerdere jaren zijn geregeld. De in het Noorden met bedrijfsleven en overheden ontwikkelende digitale database BrigiD maakt dit nu al mogelijk (www.brigid.nl).

 Met een nieuwe aanbestedingswet beoogt de overheid een duidelijk en eenvormig kader te bieden voor aanbesteden. De overheid koopt op een transparante en effectieve manier in tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij is het belangrijk dat ondernemers een goede en eerlijke kans maken op een opdracht. In het wetsvoorstel worden maatregelen opgenomen die de totstandkoming van optimale concurrentie bevorderen, de lasten van het aanbesteden verminderen, de aanbestedingspraktijk waar nodig uniformeren, en de klachtenafhandeling vergemakkelijken.

Thema's

Partners