Credo ondernemers over krimp: meer met minder

luchtfoto Oost-Groningen 26 Aug 2010

Ondernemers zien krimp niet als een probleem, maar als een kans om het heft in eigen handen te nemen. Dit bleek tijdens een brainstormsessie van VNO-NCW Noord over krimp in Oost-Groningen. Waardebehoud en waardecreatie staan centraal bij de aanpak van de gevolgen van krimp.

De bijeenkomst in Westerlee werd georganiseerd in samenwerking met Rabobank Zuid en Oost Groningen, woningcorporatie Lefier en de Provincie Groningen. Dagvoorzitter Sybilla Dekker, oud-minister van VROM, gaf aan dat de regio voor een duidelijke identiteit moet kiezen en het heft in eigen handen moet nemen.

Hoewel de bevolkingsdaling in Oost-Groningen in de komende jaren een feit is, denken ondernemers in de regio niet in termen van krimp. Gezamenlijk zoeken zij naar oplossingen om problemen op de arbeidsmarkt tegen te gaan, door bijvoorbeeld nauw met scholen samen te werken.

Centraal staat het behoud van de economische waarde van de regio, zodat er een goed vestigingsklimaat ontstaat. Dit is mogelijk als de regio kiest voor belangrijke economische dragers in de regio als zorg en agribusiness. Daarnaast is infrastructuur een belangrijk aandachtspunt voor de regio, waarbij zowel tussen dorpen en steden als de digitale ontsluiting aandacht verdienen.

VNO-NCW Noord vindt dat de regio moet voorkomen dat de regio wordt neergezet als 'probleemgebied'. Voor de ontwikkeling van Oost-Groningen is het van belang om uit te gaan van de eigen kracht. Krimp biedt kansen voor het ontplooien van nieuwe initiatieven van het (regionale) bedrijfsleven, waarbij het van belang is om binnen de regio goed met elkaar samen te werken en over gemeentegrenzen heen te denken.

Partners