Noordelijke kandidaten: ‘extra aandacht voor krimpgebieden’

Kies voor het Noorden2 2 Jun 2010

Het Rijk moet zijn verantwoordelijkheid nemen om problemen die gepaard gaan met bevolkingskrimp het hoofd te bieden. Althans, dat vinden de noorderlingen die bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op een ‘verkiesbare’ plaats staan. Zij staan achter de stelling dat krimpgebieden extra ondersteuning verdienen van het Rijk. Het komende regeerakkoord moet faciliteiten bieden om de problemen die hiermee gepaard gaan het hoofd te bieden. Zo zou er financiële hulp moeten komen voor het uit de markt nemen van onverhandelbare woningen en bedrijfsgebouwen.

Dit blijkt uit de verkiezingsfolder van VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord, waarin de noordelijke werkgeversorganisaties een overzicht bieden van de noorderlingen die bij de komende Tweede Kamerverkiezingen –met de kennis van nu - op een ‘verkiesbare’ plaats staan.

In deze folder geven de noordelijke kandidaten aan waar zij voor staan door te reageren op tien stellingen. Wat gaan zij in de Tweede Kamer voor Noord-Nederland betekenen? Zo zijn de noordelijke kandidaten vrijwel allemaal van mening dat het Noorden recht heeft op een proportioneel deel uit het FES fonds.

Uit de reacties blijkt verder dat zij het initiatief voor één noordelijk landsdeel nog niet collectief omarmen. GroenLinks en D66 zijn voorstander van het idee en willen het ook actief bevorderen. Uit het lijsttrekkersdebat in Groningen van vorige week bleek dat de PvdA en VVD het niet actief zullen promoten, maar staan achter het idee als de regio zelf met voorstellen op dit vlak komt.

Ook over de schaalvergroting van gemeenten is geen eenduidigheid: VVD en D66 zijn voorstander van het opschalen naar gemeenten met een minimale omvang van 50.000 inwoners. Verder blijkt uit de folder dat er een breed draagvlak onder de verschillende kandidaten is om gemaakte afspraken over infrastructuur na te komen en dat alleen de VVD het idee van een kerncentrale in Noord-Nederland ziet zitten.

De folder vindt u op onze website onder de kop Brochures.

Partners