Schade recessie in noordelijk verband beperken

17 Feb 2009

De vandaag door het CPB gepubliceerde cijfers over de krimpende Nederlandse economie doet volgens VNO-NCW Noord het ergste vrezen voor Noord-Nederland. Deze regio zal, net als de rest van het land, een flinke klap krijgen, het is nu vooral zaak de schade zo veel mogelijk te beperken. Dit vereist snel handelen, zowel op landelijk als op noordelijk niveau.

In verband met de concurrentiepositie van bedrijven zal op nationaal niveau zo snel mogelijk een akkoord gesloten moeten worden over loonmatiging en een stimuleringspakket voor het bedrijfsleven. Het gaat wat VNO-NCW Noord betreft onder meer om verruiming van de exportkredietgaranties en van mogelijkheden tot vervroegde afschrijvingen en impulsen voor (wegen)bouw en innovatie. Dit pakket vormt geen blijvende belasting voor de overheidsfinanciën.

Maar ook in Noord-Nederland dient snel gehandeld te worden. VNO-NCW Noord bepleit dat noordelijke overheden hun uitgaven van consumptieve aard bevriezen en juist investeringsuitgaven naar voren halen. Op die manier blijven de overheidsuitgaven binnen de perken terwijl de economie gestimuleerd wordt.

Hoewel de economische structuur van Noord-Nederland, met veelal kleinere familiebedrijven, ervoor kan zorgen dat de effecten van de recessie hier minder zullen zijn dan elders, moet gewaakt worden voor onderschatting. De cijfers van het CPB werpen de schaduw van groeiende werkloosheid en een toename van faillissementen vooruit. VNO-NCW Noord wil dat de relevante partijen in Noord-Nederland zo snel mogelijk om tafel gaan zitten om noordelijke maatregelen in verband met de recessie af te stemmen.

Thema's

Partners