Knooppunt Joure is kwestie van doorpakken

13 Feb 2008

VNO-NCW Noord is onaangenaam verrast door het stopzetten van de aanbestedingsprocedure voor aanpassing van het Knooppunt Joure door de Provincie Fryslân. Hierdoor duurt het tot en met 2013 voordat deze grote bottleneck wordt aangepakt en zelfs tot 2015 voordat de oplossing wordt opgeleverd. Hiervan worden noordelijke ondernemers de dupe. De markt heeft op korte termijn behoefte aan een definitieve uitvoering en oplossing van dit knelpunt.

Het provinciebestuur heeft besloten tot opschorting van de procedure in afwachting van de verdere ontwikkelingen van het compensatiepakket van de Zuiderzeespoorlijn. Hoewel VNO-NCW Noord het begrijpelijk vindt dat er niet onnodig geld wordt gestoken in een eerder voorziene tijdelijke oplossing, is het tot 2013 wachten op de definitieve aanpak van knooppunt Joure geen optie. VNO-NCW Noord roept op tot een offensieve houding, waarbij de opgedane ervaring met de rondweg Sneek (gebruikmakend van de expertise van marktpartijen) tot voorbeeld strekt.

Een snelle aanpak van het Knooppunt Joure is essentieel voor het ondernemersklimaat in Noord-Nederland en voor Fryslân in het bijzonder. VNO-NCW Noord vindt het onacceptabel dat het rijk en provinciebestuur bereid zijn tot 2013 te wachten met het starten van de werkzaamheden. Er wordt al tijden gestudeerd op de verkeerssituatie. Dat hoeft zeker geen jaren te duren. Als het om procedurele redenen niet mogelijk is eerder dan 2015 een oplossing gereed te hebben, dan verwachten wij aanvullende maatregelen om tot die tijd de druk op knooppunt Joure te verminderen. 

Thema's

Partners