Zuidelijke ringweg: geen heffing, maar extra capaciteit

15 Nov 2007

Haren, 15 november 2007 - VNO-NCW Noord onderschrijft de analyse van professor Nozeman dat de regionale economie stagneert als gevolg van de verkeersproblemen rond de stad Groningen, maar is het niet eens met het idee van een kilometerheffing. De Zuidelijke ringweg moet juist extra capaciteit krijgen omdat het aantal gebruikers hoe dan ook zal toenemen. Een kilometerheffing zou vooral zorgen voor een toename van verkeer op de sluipwegen en vormt geen structurele oplossing.

VNO-NCW Noord pleit al jaren voor een spoedige aanpak van de Zuidelijke ringweg en ziet infrastructuur als een integraal onderdeel van het economisch beleid. Onlangs stelde wethouder Dekker dat de gemeente weinig mogelijkheden heeft om de economie te stimuleren, maar het onderzoek van professor Nozeman bewijst het tegendeel. Er zal door de gemeente Groningen juist veel werk verzet moeten worden: het kabinet heeft dit knelpunt namelijk niet opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het is dan ook een raadsel waarom in de begroting van de gemeente Groningen staat dat de begrotingspost ‘Zuidelijke Ringweg Groningen’ gedekt is.  

Er zal vanuit Noord-Nederland een stevige lobby op touw gezet moeten worden om tot een snelle aanpak van de Zuidelijke ringweg te komen. Bovendien zullen bij het vinden van een oplossing voor dit complexe vraagstuk, de marktpartijen in een vroeg stadium betrokken moeten worden. 

Thema's

Partners