VNO-NCW Noord en Hogeschool Drenthe gaan voor ondernemerschap

20 Apr 2006

Haren, 20 april 2006 - VNO-NCW Noord en de Hogeschool Drenthe zullen zich gezamenlijk nog meer gaan inzetten om de economie in de regio te versterken door de aanwezige ondernemersgeest, kennis en talenten meer en beter te benutten. Belangrijk punt is dat zij zich hard zullen maken voor meer (jong) ondernemerschap in de regio.

De heren Giesen (voorzitter College van Bestuur) en Dijkema (voorzitter VNO-NCW Noord) hebben hiertoe op 20 april een intentieverklaring ondertekend tijdens de open dag op de Hogeschool Drenthe. Intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven is de sleutel om duurzaam innoverend en concurrerend te blijven. Daarbij is kenniscirculatie cruciaal voor innovatie en economische ontwikkeling. VNO-NCW Noord en de Hogeschool Drenthe zetten zich gezamenlijk in om de economie van Noord Nederland, en meer in het bijzonder Drenthe en Emmen te versterken door de aanwezige ondernemersgeest, kennis en talenten meer en beter te benutten.

Een positieve ontwikkeling is een groeiende groep van studenten die met het starten van een eigen bedrijf kiezen voor het ondernemerschap. We moeten af van het idee dat we in Nederland alleen opleiden voor het werknemerschap. De hogeschool zal studenten meer kennis laten maken met het ondernemerschap, meer stimuleren tot een ondernemende houding en beter faciliteren bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf.

VNO-NCW Noord ontplooit zelf vele initiatieven om student-ondernemers bij elkaar te brengen, een netwerk op te bouwen en te verstevigen.

Thema's

Partners