VNO-NCW Noord pleit sterk voor handhaving kernzones

23 Mrt 2005

Haren, 23 maart 2005- Dankzij slim ruimtelijk economisch beleid is het noorden erin geslaagd zich steeds vaker als een aantrekkelijke investeringsregio te positioneren. Dit geldt voor de volle breedte van bedrijvigheid en voor een select aantal clusters in het bijzonder.

VNO-NCW Noord onderschrijft de geest en context van het succesvolle Kompasprogramma (mal / contramal; kernzones, noordelijke insteek) volledig. Het heeft de slagkracht van de noordelijke regio vergroot. Ook die van Friesland. Voor de toekomst zal een verdere verdiepingsslag gemaakt moeten worden. Dit betekent naast het ontwikkelen van regionale marktkracht, het maken van scherpe keuzes waarin de markt leidend is. Een focus op noordelijke kerncompetenties en sleutelsectoren. Dit houdt in een scherp oog voor kritische massa, nationaal onderscheidend vermogen, concurrentiekracht en marktgedreven bedrijvigheid. 

Door te kiezen voor reeds aangewezen kernzones kan economische ontwikkeling plaatsvinden in geconcentreerde gebieden. Daarmee wordt tegelijkertijd de waarde van het Friese platteland en de natuur geborgd. Ruim 60% van de 640.000 inwoners die Friesland telt woont en werkt in de kernzones. Ruimtelijke en demografische ontwikkelingen sluiten aan bij de economische keuzes. 

Een vasthouden aan kernzones èn een keuze voor de zogeheten Schumpeter-clusters sluiten elkaar geenszins uit. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. De noordelijke economie heeft aantoonbare extra kansen op de terreinen ‘chemie- biomassa – energie’; ‘wonen -zorg – recreatie – kennisoverdracht’; ‘water- milieu-landschap-zuivel’ en ‘dataverwerkingscapaciteit’. De uitdaging is erin gelegen in de komende periode de regionale marktkracht binnen de reeds gemaakte ruimtelijke keuzes maximaal tot hun recht te laten komen. Het bedrijfsleven zal die handschoen oppakken.

Thema's

Partners