Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Zonder integraal heropeningsplan is situatie ondernemers uitzichtloos

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de versoepelingen voor de contactberoepen en de winkels met ingang van 3 maart 2021. Voor ondernemers in de andere gesloten sectoren is het echter een zware teleurstelling dat niet ook daar de eerste stappen naar heropening zijn gezet. ‘We hadden juist over de volle breedte die stap naar voren willen maken. Nu is er toch weer onderscheid gemaakt naar sectoren en kunnen bijvoorbeeld de sportscholen en de horeca nog steeds niets.’ De ondernemersorganisaties verwachten van het kabinet dat er op 8 maart, het volgende beslismoment, dan wél een integraal heropeningsplan ligt. Daarin moeten dan de slimme ideeën uit de getroffen sectoren en de inzet van testcapaciteit zijn meegenomen, waardoor er méér sneller open kan en ondernemers ook duidelijkheid krijgen over wat wanneer mogelijk is. ‘Een plan met perspectief is hard nodig, want de situatie is voor veel ondernemers nu uitzichtloos.’

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de betrokken branches de afgelopen weken hard gewerkt om plannen klaar te hebben voor stappen naar heropening voor álle gesloten sectoren. Bovendien wordt er op basis van de ideeën van de ondernemersorganisaties over het inzetten van testen op verzoek van het kabinet gewerkt aan extra testcapaciteit. Dat gebeurt door de GGD Amsterdam en een team uit het bedrijfsleven onder leiding van Tom Middendorp.

Offer niet langer op te brengen
‘We snappen dat het kabinet vreest voor een verder oplopend aantal besmettingen, maar het gaat na een jaar corona óók om de mentale gezondheid van ons allemaal én de financiële gezondheid van ondernemers. De roep om versoepeling van de maatregelen klinkt breed in de samenleving steeds luider. En dat geldt nog veel sterker voor ondernemers in zwaar getroffen sectoren als de horeca, reizen, retail, sportscholen en culturele sector. Het offer dat gedurende deze crisis van hen wordt gevraagd, is veel te groot en ook niet altijd te begrijpen. Waarom mogen bijvoorbeeld de terrassen nu niet open?’

Wanhoop groot
VNO-NCW en MKB-Nederland zien de onrust bij ondernemers in de gesloten sectoren flink toenemen. ‘We horen van ondernemers die aangeven dat ze ‘gewoon’ opengaan volgende week, we hebben brancheorganisaties die naar de rechter stappen. Het geeft allemaal aan dat de bodem is bereikt en de wanhoop groot is. Ondernemers hebben geen kompas om op te varen. Wat moet je doen, als je financieel aan de grond zit en je hebt nog geen enkel zicht op opening?’

Met spoed duidelijkheid
Volgens de ondernemersorganisaties hebben de nu gesloten sectoren eerder laten zien dat zij onder voorwaarden en met de juiste maatregelen veilig en verantwoord – al dan niet gedeeltelijk – open kunnen. Zij doen een dringend beroep op het kabinet om dat snel alsnog mogelijk te maken en ondernemers het broodnodige perspectief te bieden met een integraal heropeningsplan.

Dit is het landelijk persbericht van VNO-NCW en MKB Nederland.