Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

VNO-NCW MKB Noord: regering pak nu door!

De ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord roept het kabinet op om door te pakken. Investeer in de Lelylijn, nieuwe technologieën en Noord-Nederland als gangmaker voor groene groei. De vertragingen die door de stikstofproblematiek optreden vragen ook om daadkrachtig handelen.

De voorzitter van VNO-NCW MKB Noord, Alfred Welink, ziet de kansen die het huidige economische tij biedt. “Investeren is belangrijk om de economische motor draaiende te houden, dat geldt zeker in Noord-Nederland. De toegevoegde waarde van het Noorden is duidelijk zoals bij groene waterstof en door de innovatieve noordelijke bedrijven die voor groei, werkgelegenheid en invulling van de klimaatambitie zorgen. Het investeringsfonds helpt de brede welvaart en zou hier een belangrijk verschil kunnen maken. Daar is geen onderzoek voor nodig”. Ook infrastructuur blijft een belangrijk punt voor VNO-NCW MKB Noord aldus Welink: “De Lelylijn is een enorme economische impuls die ook nog eens bijdraagt aan de klimaatambities.”

Ook directeur Schroor van VNO-NCW MKB Noord onderstreept het belang van investeren in infrastructuur: “De Lelylijn zorgt voor een sterkere economische structuur in Noord Nederland. Jammer dat het kabinet niet direct doorpakt met dit investeringsfonds. Maar wij zullen doorgaan met het agenderen van dit belangrijke onderwerp.”

Een ander stevig besluit is wel aangekondigd in Den Haag; versneld stoppen met het winnen van aardgas. Dit is voor het Noorden goed nieuws. Schroor: “versneld stoppen met gaswinning betekent ook dat we versneld werk moeten maken van het behouden en ombouwen van banen in deze sector naar nieuw werk.”

Naast de positieve ontwikkelingen ziet VNO-NCW MKB Noord ook zorgelijke ontwikkelingen in de vandaag gepresenteerde begroting van het kabinet. Het lijkt erop of, ondanks de blijvende economische groei de rekening door de ondernemers moet worden betaald. De lastenverlichting op bijvoorbeeld de VPB blijft achter en de belasting op ondernemen gaat omhoog. Daarnaast blijft er een slot zitten op nieuwe ontwikkelingen zolang het stikstof-probleem niet wordt opgelost. “Ondanks de goede economische cijfers dus nog genoeg werk aan de winkel”, aldus Schroor.