Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Maatschappelijk en vitaal ondernemen

De community Diversiteit brengt kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt aan de orde. Een divers team heeft meer lef dan een uniform team, denkt meer out-of-the-box en is productiever. Bovendien benutten we op dit moment niet al het talent dat we tot onze beschikking hebben en dat kunnen we ons met de huidige arbeidsmarkt simpelweg niet permitteren.

VNO-NCW Noord wil met de community Diversiteit serieus werk maken van de uitdagingen die er liggen. Eerste punt van aandacht is de balans tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Diversiteit is een thema dat veel aspecten kent en zeker niet alleen gaat over de verhouding man/vrouw.

Meer informatie over de community Diversiteit

VNO-NCW Noord wil het bedrijfsleven in Noord-Nederland op voorsprong zetten, onder andere door te stimuleren dat bedrijven en hun medewerkers vitaal en gezond zijn. De community Vitaliteit zal daar een belangrijke bijdrage aan gaan leveren door leden op dit thema bijeen te brengen, doelstellingen te formuleren en ook daadwerkelijk aan de slag gaan om deze te bereiken.

Vitaliteit is een belangrijk onderwerp voor onze vereniging. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Naast deze community Vitaal Ondernemend Noord-Nederland werkt VNO-NCW Noord samen met De Friesland Zorgverzekeraar door middel van een Strategisch Partnerschap aan een gezond en vitaal bedrijfsleven in Noord-Nederland.

Meer informatie over de community Vitaal Ondernemend Noord-Nederland

Door de oprichting van deze Food Circle wil VNO-NCW Noord ondernemers uit deze branche bij elkaar brengen. Het doel is de (agri) foodsector en daarmee ondernemers onderling versterken in Noord-Nederland. Met elkaar gaan we de kansen die deze sector in onze regio biedt nog beter benutten!

Meer informatie over de VNO-NCW Noord Food Circle
Meer informatie

Wilt u meer weten over het thema maatschappelijk en vitaal ondernemen? Dan kunt u contact opnemen met Marianne Waanders, waanders@vnoncw-mkbnoord.nl of 06-12 48 12 55.