Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Ondernemers willen tijdelijke kaderwet voor financiering verbreding sluis Kornwerderzand

Het is de wereld op z’n kop, maar toch een feit: ondernemers vragen de Tweede Kamer om minister Van Nieuwenhuizen met een motie te bewegen tot extra regelgeving. Een tijdelijke kaderwet is nodig om de provincie Fryslân de bevoegdheid te geven de marktbijdrage voor verbreding van de Lorentzsluis, die ondernemers in 2017 met overheden hebben afgesproken, te laten innen. Een petitie hierover is op 4 februari 2020 aan enkele Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat overhandigd door ondernemers, gesteund door Netherlands Maritime Technology, ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en de regionale verenigingen VNO-NCW Midden en VNO-NCW Noord.

Met de Minister van I&W is in 2019 een akkoord bereikt over de realisatie van de nieuwe sluis. Dat besluit wordt nu uitgewerkt in een bestuursovereenkomst. Provincie Fryslân gaat het project uitvoeren en draagt ook het risico. De totale kosten van het project zijn geraamd op € 199,5 miljoen. De marktbijdrage van € 26,5 miljoen is hier onderdeel van. De provincie zal deze marktbijdrage eerst voorfinancieren, maar na realisatie van de sluis gaan ondernemers per project een percentage afdragen aan de provincie. Nu blijkt dat de provincie niet gerechtigd is zo’n regeling uit te voeren, tenzij het Rijk daarvoor de wettelijke basis schept. De minister van I&W is in staat dit te regelen.

Impact op economie
Een grotere Lorentzsluis bij Kornwerderzand is hard nodig. De havens van onder andere Makkum, Lemmer, Urk, Kampen, Lelystad en Wieringerwerf krijgen door de nieuwe sluis een betere ontsluiting. Daardoor wordt het mogelijk om de grotere schepen te bouwen en te ontvangen waar de markt om vraagt. Ook de vele toeleverende bedrijven binnen en buiten de regio hebben baat bij de groei. Om die reden willen de ondernemers aan het project bijdragen. Daarnaast gaan ze zelf grote investeringen doen die een bovenregionale impact op de arbeidsmarkt zullen hebben en de economische positie van Nederland als scheepsbouwland zal versterken.

Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW in Overijssel, dringt aan op snelle actie “De noodzaak is er, het moment is nu. De Lorentzsluizen zijn bijna 100 jaar geleden gebouwd, de afmetingen van nu passen niet meer bij de steeds groter en breder wordende schepen waar in de toekomst behoefte aan is. De sluis is van groot economisch belang voor de regio, en ver daarbuiten. Daarom zijn ondernemers bereid om substantieel bij te dragen aan de verbreding en ze willen daarnaast ook zelf investeringen doen van tenminste € 110 miljoen. Het gaat om meer dan 3.000 structurele arbeidsplaatsen. Alle lichten staan op groen voor dit project, er moet nu worden doorgepakt.”