Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Vacature: voorzitter VNO-NCW Noord

U bent het gezicht van de vereniging, zowel intern als extern. Samen met het AB, de regiobesturen en het bureau werkt u aan de realisatie van het strategisch meerjarenplan. U draagt de standpunten van VNO-NCW Noord met gezag uit en weet uw weg in relevante netwerken. U behartigt de belangen van de leden en investeert in de relatie met hen. Naast uw ondernemerschap bent u (regionaal) maatschappelijk actief. U bent een visionair, communicatief vaardig, een echte verbinder en analytisch sterk. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

WAAR KOM JE TE WERKEN

VNO-NCW MKB Noord heeft een duidelijk gemeenschappelijk doel: een optimaal ondernemingsklimaat in Noord-Nederland. We verbinden de gezamenlijke ambities van de leden van onze drie labels, geven richting aan de toekomst, jagen aan, faciliteren, inspireren en ondersteunen. De kracht van VNO-NCW MKB Noord schuilt in de combinatie van belangenbehartiging en de toegang die wij bieden tot een breed netwerk van ondernemers in Noord-Nederland. VNO-NCW MKB Noord is de grootste ondernemersorganisatie in Noord-Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Winter (voorzitter selectiecommissie): 06-46140733 of Willem Hein (BeljonWesterterp): 06-51817154.

Download het functieprofiel