Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Magazine en Jaargids

GeeftRuimte Magazine
Alle leden van VNO-NCW MKB Noord ontvangen eens per (verenigings)jaar GeeftRuimte Magazine. Dit als een exclusief onderdeel van hun lidmaatschap. Een onafhankelijke uitgave met boeiende artikelen en inspirerende mensen. Er is  in de glossy aandacht voor de zes strategische thema’s, waarbij verschillende leden, bestuurders en externe experts aan het woord komen.

De eerste editie van het magazine is verschenen in juni 2020 in een oplage van 2.200. In het voorjaar van 2021 zal de nieuwe editie uitkomen.

Jaargids
Bij de start van het verenigingsjaar ontvangt ieder lid de Jaargids. Dit is een praktische kleine gids met informatie over de gehele vereniging. Ook dit is een onafhankelijke uitgave. Denk hierbij aan informatie over de labels, de besturen en het team. Daarnaast biedt de Jaargids een overzicht van de activiteiten die gepland zijn voor het verenigingsjaar. Ook de gids is een onafhankelijke uitgave (geen advertenties, commerciële uitingen).

Jaargids 2020 / 2021 is in september 2020 verschenen en verzonden. Nieuwe leden ontvangen deze gids ook (zolang de voorraad strekt). Bij de start van het verenigingsjaar 2021 / 2022 zal de nieuwe editie uitkomen.