Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

TopDutch Logistics op de goede weg

TopDutch Logistics op de goede weg

Ruim tachtig ondernemers en professionals uit het Noorden kijken 12 november 2019 in het Van Der Valk Hoogkerk terug op het eerste jaar TopDutch Logistics (TDL). Deze community van VNO-NCW MKB Noord heeft in een dynamisch jaar veel bereikt. Daarnaast zijn er nog vele ambities en werd er tijdens de bijeenkomst ook vooruit gekeken.

TDL heeft als doel om het Noorden dé logistieke regio van Nederland te maken. De basis daarvoor is afgelopen jaar gelegd. Diverse ondernemers uit de logistieke branche hebben de krachten gebundeld. Daarmee is de community een invloedrijke spreekbuis geworden. We worden daardoor al herkent als een ‘alternatieve’ logistieke regio. Verder zijn er verschillende samenwerkingsprojecten in de regio opgestart en weten nationale en internationale partijen Noord-Nederland steeds beter te vinden.

De stuurgroep van TDL heeft de ambitie om logistiek Noord-Nederland de komende vier jaar met klinkende resultaten verder nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De community bouwt aan betere zichtbaarheid, sterke acquisitie en innovatieve business development. Daarbij heeft TDL een loketfunctie waar partijen van binnen en buiten de regio kunnen aankloppen voor vestigings-, uitbreidings-, samenwerkings- en innovatievragen. Eén gezicht van waaruit logistiek Noord-Nederland samen met bedrijfsleven en overheid stevig en herkenbaar op de kaart zet!

Meer over TopDutch Logistics

TopDutch Logistics op de goede weg