Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Toekomstbestendig ondernemerschap met sufficiency driven business models

Door: dr. Matthias Olthaar | NHL Stenden Hogeschool

WAT BETEKENT EEN VERANDERENDE TIJDGEEST VOOR ONDERNEMERS?

“Politieke partijen schuiven massaal op naar links” kopte de Trouw op 17 februari 2021. “Het is tijd om te handelen alsof ons huis in brand staat, omdat dit daadwerkelijk zo is” stelde Sigrid Kaag een paar dagen eerder bij de campagneaftrap van D66.

Dit artikel is de eerste in een reeks van artikelen vanuit het VNO NCW MKB Noord Platform Ondernemer en Maatschappij. De artikelen gaan over duurzaam, toekomstbestendig, betekenisvol en impact ondernemen en bereiden voor op de Visite Veenhuizen deze lente. Ook VNO NCW en MKB Nederland kiezen in hun nieuwe koers voor brede welvaart.

Inderdaad, we zouden door de pandemie bijna vergeten hoe Australië eind 2019 letterlijk in brand stond, hoe meer dan één op de vijf jongeren tegenwoordig opgebrand (burn-out) raakt, terwijl wij zelf fossiele brandstoffen blijven verbranden.

Het gevoel van urgentie neemt dermate toe dat zelfs eerdere oplossingen als een energie-neutrale, gifvrije en circulaire economie -hoewel nog altijd belangrijk- niet langer meer voldoende lijken. Zelfs het heilige huisje van economische groei begint steeds meer te wankelen. Dat viel ook Paul Schenderling en mij op na de publicatie van ons essay in Trouw waarin we beargumenteren dat Groene Groei een illusie is en alleen een kleinere economie de problemen kan oplossen waar we voor staan. Hoewel we veel tegengeluiden hadden verwacht, zijn we daarentegen overweldigd door de immense hoeveelheid positieve reacties. Het zeer geringe aantal tegengeluiden dat er was, was daarbij niet gebaseerd op inhoudelijke argumenten of slechts op eenvoudig weerlegbare argumenten.

Lees het complete artikel