Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Tegemoetkoming Kabinet bij overstap schone bestelbus of vrachtwagen

Gemeenten krijgen vanaf 2025 de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen als zero emissie zone. Hier mogen op termijn alleen nog bestelbussen en vrachtwagens komen die rijden zonder uitlaatgassen. Over de invulling van deze afspraak uit het klimaatakkoord is nu duidelijkheid door een akkoord tussen staatssecretaris Stientje Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en onder andere de transportsector, ondernemersverenigingen en gemeenten.

Ondernemers die actief zijn binnen een zero emissie zone krijgen met een landelijke overgangsregeling de mogelijkheid om met fiscale voordelen of subsidies over te stappen naar een uitstootvrije bestelbus of vrachtwagen. Met de overgangsregeling gaan de meest vervuilende bestelbussen en vrachtauto’s er het eerst uit.

Zones vanaf 2025
Steden kunnen vanaf 1 januari 2025 een zero emissie zone invoeren. Voorwaarde is dat ze die minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken worden gezet, moeten emissieloos rijden om in deze stadscentra te mogen komen. Ondernemers actief zijn in zo’n zone en die nog een fossiele bestelbus of vrachtwagen hebben,  krijgen (ook vanwege de coronacrisis) wat langer de tijd. In 2027 eindigt de overgangsfase voor bestelauto’s. Eind 2029 voor vrachtwagens. Met deze afspraak geven we invulling aan de afspraak in het klimaatakkoord om in 2030 te zorgen voor 49% vermindering van de CO2-uitstoot.
Particulieren met een bestelbus of vrachtauto kunnen een ontheffing krijgen bij de gemeente. Dat geldt ook voor bepaalde categorieën voertuigen waarvoor nog geen goed emissieloos alternatief beschikbaar is.

Ondernemers tegemoet komen
Het kabinet wil ondernemers tegemoetkomen in de aanschafkosten van een emissieloos busje of vrachtwagen, die nu nog hoger zijn. Daarom kunnen ondernemers tussen 2021 en 2025 in aanmerking komen voor een subsidie. Ook voor vrachtwagens zijn er subsidiemogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse fiscale regelingen, die investeren in een schone bedrijfswagen voordeliger maken.

Mirjam Kramer, regiomanager VNO-NCW MKB Noord: ‘We zijn blij dat er toch een goede overgangsregeling komt voor ondernemers. Tijdens de bijeenkomst die we over dit onderwerp hebben georganiseerd bleek dat de ambitie niet in te passen was in de bedrijfsvoering. We hebben hard gewerkt om dat duidelijk te maken aan gemeenten en in Den Haag. Deze regeling maakt het mogelijk dat ondernemers op een reële manier kunnen overstappen op emissieloze busjes of vrachtwagens.’

De komende periode gaan we samen met onder andere de gemeente starten met een aantal pilots op het gebied van stadslogistiek. Wil je daaraan meedoen of heb je suggesties? Laat het ons weten en stuur en mail naar kramer@vnoncw-mkbnoord.nl