Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Stop nú de cascade aan negatieve effecten van de PAS-impasse

VNO-NCW MKB Noord maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van de PAS-problematiek. Landelijk staat er elke dag in de krant wat de gevolgen zijn in termen van stilstand, faillissementen en de vrees voor een langdurig ‘stikstofslot’. Het ‘boerenprotest’ van dinsdag 1 oktober laat de urgentie zien bij een specifieke groep getroffen ondernemers. Het ‘bedrijfsleven’ is een minder zichtbare groep waar de problemen niet minder zullen zijn wanneer niet op korte termijn perspectief voor ondernemen wordt geboden.

Noordelijk bedrijfsleven

“Een eenduidig beeld van gevolgen van het stikstofslot is niet makkelijk te geven. Becijfer maar eens een opdrogende orderportefeuille, het niet doorgaan van een bedrijfsvestiging met 250 nieuwe structurele banen of het uitblijven van woningbouwplannen voor (lokale) bouwbedrijven.”  Dat dit vroeg of laat pijn gaat doen bij ondernemers die verantwoordelijkheid dragen voor hun werknemers en hun gezinnen lijkt Schroor overduidelijk. VNO-NCW MKB Noord roept dan ook op gebruik te maken van het landelijke meldpunt (https://www.vno-ncw.nl/nieuws/meldpunt-en-juridische-stappen-voor-stikstofproblemen) of via de regionale organisatie  en besturen de knelpunten aan te leveren.

Regionale aanpak

Schroor heeft de regionale bestuurders en Noordelijke Tweede Kamerleden gesproken over de PAS-impasse. De oproep aan met name de Provinciale bestuurders is om vergunningverlening direct weer op te pakken. Hiervoor is een uitgewerkte versie van de eerder gepubliceerde 10-puntenplan van VNO-NCW en MKB Nederland uitgedeeld. “Deze week zullen de verschillende colleges van de provincies over de aanpak vergaderen. Onze input kan daarom mooi mee in de regionale besluitvorming. Als je de kaart met stikstof-depositie bekijkt valt één ding duidelijk op, Noord-Nederland heeft een veel beperktere neerslag, maar zit wel nét zo op slot. Hier moet ruimte zitten om voor Noord Nederland met een snellere oplossing te komen”, aldus Schroor.

Voorzitter VNO-NCW Noord overhandigt de brandbrief aan gedeputeerde Sander de Rouwe