Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

‘Staatssecretaris Van Veldhoven ontspoort met Toekomstbeeld Openbaar Vervoer’

Ondoordacht, zo noemt Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord, de plannen van staatssecretaris Van Veldhoven in het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer. “In de visie die zij voor ogen heeft, slaat zij Noord-Nederland en Noord-Duitsland volledig over.”

In deze toekomstvisie staat dat er in 2040 tussen negen grote Nederlandse steden elke 10 minuten een trein moet gaan rijden. “Van Veldhoven sluit daarbij een derde van Nederland uit”, zegt Schroor. “Zij noemt bovendien negen grote steden, maar vergeet de vijfde grootste stad van Nederland: Groningen. Dat kan niet waar zijn.”

Het Noorden wordt zo weggezet als onbelangrijk, vindt Schroor. “Terwijl de geslaagde testrit van de snelle intercity tussen het Noorden en de Randstad afgelopen vrijdagnacht juist laat zien waar de kansen liggen. Voor onze regio én de rest van Nederland.”

Snelle verbinding

VNO-NCW MKB Noord pleit al jaren voor een snelle verbinding met de Randstad. Een snellere verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland is een voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, en daarmee voor mogelijke werknemers, zegt Schroor. “Gelet op de leidende positie die het Noorden zonder twijfel gaat innemen in de klimaatadaptatie en de energietransitie biedt een snelle en frequente verbinding van Nederland met het Noorden grote kansen”, zegt Schroor. “Juist ook voor bedrijven uit de drie noordelijke provincies biedt dit kansen. Het geeft een belangrijke en noodzakelijke impuls aan de noordelijke economie en daarmee aan de rest van Nederland.”

Ontbrekende schakel

Volgens Schroor is Noord-Nederland de ontbrekende schakel in het plan Van Veldhoven. “Een verbinding richting de Randstad en andere grote steden is een goed begin. Maar uiteindelijk moet dit ook doorgetrokken worden naar Hannover, Bremen en Hamburg, en niet alleen naar Berlijn. Door in te zetten op deze verbinding openen we niet alleen de deuren voor het westen van Nederland en Midden-Duitsland, maar ook richting Noord-Duitsland en vice versa. De regio Hamburg, een van de economische topsteden van Duitsland, is voor Nederland een onontgonnen gebied. Daar liggen de kansen.”

In haar toekomstvisie neemt Van Veldhoven het verkeerde spoor door Noord-Nederland en Noord-Duitsland te negeren, vindt Schroor. “Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit een bewuste strategie is. Wij dagen haar dan ook uit met een bredere blik naar deze visie te kijken en daar Noord-Nederland – een regio die een belangrijke plek inneemt in de Nederlandse en Noord-Duitse economie – in te betrekken. Uiteraard denken wij daarin graag mee.”