Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Sociale partners, overheden en onderwijsinstellingen nemen maatregelen om werkzoekenden en werkgevers elkaar nog beter te laten vinden

VNO-NCW MKB Noord en de Arbeidsmarktregio Drenthe hebben samen een regionaal actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hierin staan extra maatregelen om werkzoekenden te laten profiteren van de groei van de werkgelegenheid. Staatssecretaris Van Ark van SZW stelt de komende twee jaar twee miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van dit plan.

Betere aansluiting

Het aantal vacatures in de Arbeidsmarktregio Drenthe is al enige tijd aan het groeien. In sommige sectoren is zelfs sprake van een tekort aan personeel. Toch zijn er ook nog steeds mensen die niet aan het werk komen. Dat komt bijvoorbeeld omdat werkzoekenden niet over de juiste opleiding en ervaring beschikken of omdat mensen vaardigheden hebben die niet in hun CV staan. Soms is er ook tijdelijk wat extra coaching of begeleiding nodig om de stap naar werk te maken.

Activiteiten

In de afgelopen periode hebben sociale partners, gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen samen gekeken wat er nodig is om het koppelen van werkgevers en werkzoekenden te verbeteren. “Het actieplan Perspectief op Werk bevat vooral praktische maatregelen. Hiermee  kunnen we knelpunten oplossen die zich nu soms voordoen bij het aan het werk gaan en aan het werk houden van werkzoekenden”, aldus wethouder Raymond Wanders van de gemeente Emmen en vertegenwoordiger van de arbeidsmarktregio. Zo gaan zij extra activiteiten organiseren waarin werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact worden gebracht, wordt er extra scholing georganiseerd en zijn er meer mogelijkheden voor coaching of begeleiding.

Onderzoek

VNO-NCW MKB Noord is blij met de samenwerking rondom het regionaal actieplan met alle drie de noordelijke provincies. “Dit speelt natuurlijk niet alleen in Drenthe, maar ook in Friesland en Groningen”, zegt directeur Ton Schroor. “Voor nu hebben we afgesproken om onderzoek te doen naar de verwachte veranderingen in aard en omvang van functies in het Noorden, zodat we ook op langere termijn kunnen zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten.”