Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Samenwerking voor ondernemen met impact

VNO-NCW MKB Noord en Impact Noord gaan samenwerken om bedrijven te helpen hun maatschappelijke missie met hun bedrijfseconomische missie te verbinden. Het startschot voor deze samenwerking gaven de ondernemersverenigingen op 23 maart 2021 met de online sessie: ‘Waar zit de winst van impact ondernemen?’
KLIK HIER OM TERUG TE KIJKEN.

Steeds meer ondernemers vinden het van belang om naast het maken van winst ook een positief effect te hebben op de maatschappij. Voor sommige ondernemers is die maatschappelijke impact zelfs belangrijker dan het maken van winst. Winst is dan slechts een middel om een maatschappelijke, sociale, of ecologische missie te vervullen. VNO-NCW MKB Noord en Impact Noord zijn ervan overtuigd dat ondernemen met impact een positief effect heeft op het sociale én economische succes van je onderneming.

Dit gedachtegoed is ook het uitgangspunt van de nieuwe visie op brede welvaart van VNO-NCW en MKB Nederland. Een samenleving met gelijke kansen, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om brede welvaart mogelijk te maken. Ondernemers spelen hier een belangrijke rol in.

‘Waar zit de winst van impact ondernemen?’ is een online event waarin Jan Willem Wennekes, directeur van Impact Noord, een introductie geeft op het thema. Vervolgens gaat host Evelien Bouma met twee ondernemers in gesprek die vanuit een maatschappelijke missie hun bedrijf hebben opgezet. Dit zijn Adriaan Pals van Toolbox Emmen (lid van Impact Noord) en Douwe-Jan Boersma van Opnieuw! (lid van VNO-NCW Noord).

In het komende jaar zullen beide organisaties vaker gaan samenwerken door bijeenkomsten te organiseren, inspirerende voorbeelden uit het Noorden te delen en de leden aan elkaar te verbinden.