Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Routekaart voor het vinden & binden van Talent Buitenspel

Als je als werkgever werk wilt maken van Talent Buitenspel én iemand uit deze zeer diverse groep succesvol in wilt zetten in je bedrijf, dan is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Veel werkgevers ondervinden momenteel hinder van de krapte op de arbeidsmarkt en als de nood hoog is, is het verleidelijk om je toevlucht te zoeken tot quick fixes. Helaas werken deze oplossingen in de praktijk toch niet of onvoldoende en blijkt er toch meer nodig om iemands talenten ten volle te benutten. Dat geldt zeker voor de groep Talent Buitenspel, die om wat voor reden dan ook een bepaalde tijd op de reservebank heeft gezeten.

In Noord-Nederland staan anno 2019 zeker 110 duizend mensen buitenspel. Deze groep talent is heel divers. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een arbeidsbeperking, statushouders en ex-gedetineerden. Maar in werkelijkheid is de groep nog groter, want lang niet al het talent op de reservebank komt in aanmerking voor een uitkering en is zodoende geregistreerd bij gemeente of UWV. Er is ook nog de zogenaamde stille reserve, waaronder niet-uitkeringsgerechtigden en deeltijdwerkers die meer uren willen werken. Om hoeveel mensen het precies gaat is niet te achterhalen, maar we kunnen wel stellen dat we in Noord-Nederland aardig wat talent onbenut laten!

De werkgroep Talent Buitenspel wil werkgevers inspireren om op een andere manier te kijken naar het talent dat nu nog op de reservebank zit. De werkgroep heeft zichzelf ten doel gesteld om te laten zien hoe je deze groep talent kunt vinden en binden. Er zijn vier fases gedefinieerd, die doorlopen kunnen worden om talent buitenspel te vinden én succesvol in te zetten in uw organisatie.

Fase 1. Bevraag jezelf!

Regelmatig hoor je werkgevers, die snel personeel kunnen gebruiken, zeggen dat ze weinig eisen hebben als het gaat om kennis en vaardigheden. “Als iemand een hartslag en twee rechterhanden heeft, dan komt het wel goed,” is de gedachte. In de praktijk is dit soms iets te kort door de bocht, zeker als het om talent buitenspel gaat. Een goede voorbereiding is het halve werk! Als je talent buitenspel met succes in wilt zetten, is een belangrijke eerste stap om jezelf de juiste vragen te stellen. Kijk bijvoorbeeld eens goed naar de verschillende taken binnen je bedrijf en de vaardigheden die daarbij horen. En durf het daarbij aan om het traditionele denken in functies en vacatures los te laten. Benoem ook wat je bereid bent te investeren, welke begeleiding je kunt bieden en wat het absorptievermogen is van je bestaande team. Door te benoemen en te bevragen, breng je in kaart op welke manier talent buitenspel een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren binnen jouw organisatie. 

Fase 2. Opsporingsmethoden

Wanneer de vragen uit fase 1 beantwoord zijn en je komt als werkgever tot de conclusie dat talent buitenspel een mooie, waardevolle aanvulling binnen je bedrijf zou kunnen zijn, dan is het tijd om op zoek te gaan naar dit talent. Uiteraard kun je daarvoor aankloppen bij gemeente of UWV, maar dan vind je alleen de mensen die geregistreerd staan en kom je minder snel uit bij de stille reserve. Daarom is het de moeite waard om ook te kijken naar wat onorthodoxere manieren om talent buitenspel op te sporen. Je kunt bijvoorbeeld bestaande medewerkers inzetten in de werving van dit talent. Je kunt ook verder out-of-the-box gaan en bijvoorbeeld eens op de lokale markt mensen aanspreken met de vraag of ze zouden willen werken. De werkgroep Talent Buitenspel heeft een inventarisatie van mogelijke opsporingsmethoden gemaakt. De complete inventarisatie is te vinden op de digitale ledenomgeving van VNO-NCW Noord.

Fase 3. Verleidingstechnieken

Talent dat langere tijd op de reservebank heeft gezeten, heeft vaak een goede warming-up nodig voordat ze klaar zijn om aan het werk te gaan. Soms is de drempel om weer te gaan werken erg hoog geworden. Zo kan het zijn dat dit talent ontmoedigd is door eerdere afwijzingen of zijn er beperkingen die het lastig maken om de stap richting werk te zetten. Talent buitenspel heeft dan ook vaak een zetje nodig. Ze moeten verleid worden om weer aan het werk te gaan. Dit kun je als werkgever doen door bijvoorbeeld direct een vaste aanstelling aan te bieden of te focussen op vaardigheden in plaats van een CV met behaalde diploma’s. Ook kun je kijken of je je bedrijf of het beroep op een andere manier kunt positioneren, zodat het aantrekkelijker wordt voor deze groep. Ook als het gaat om verleidingstechnieken heeft de werkgroep Talent Buitenspel een lijst met ideeën opgesteld. Benieuwd naar de verschillende manieren om talent buitenspel te verleiden? Neem een kijkje in onze digitale ledenomgeving.

Fase 4. Aan de slag

Als je het juiste talent buitenspel voor jouw organisatie opgespoord en verleid hebt, is het tijd om aan de slag te gaan. Als werkgever heb je al een heel traject doorlopen om zover te komen, maar je bent er nog niet. Om te zorgen dat de verbinding met talent buitenspel succesvol is, is het belangrijk dat je de juiste begeleiding biedt en dat je blijft investeren in een goede werkrelatie. Er zijn tal van manieren waarop je dit vorm en inhoud kan geven en er zijn ook veel partijen die expertise in huis hebben om je hierbij te helpen. Blijf daarbij oog houden voor je eigen behoeften en verwachtingen en datgene wat je nieuwe medewerker nodig heeft. Wees flexibel en laat je niet uit het veld slaan als het niet direct vlekkeloos verloopt. De ervaring van andere werkgevers leert dat het echt de moeite waard is om te investeren in deze groep talent. Veel succes en plezier! En bedenk: een beetje buikpijn hoort er soms bij!

Bekijk hier de volledige inspiratieroute 

Over de Inspiratieroute Talent Buitenspel

De inspiratieroute Talent Buitenspel is het resultaat van de inspanningen van de werkgroep Talent Buitenspel in het afgelopen jaar. De route is bedoeld als tool voor werkgevers die werk willen maken van talent dat tot nu toe onbenut is gebleven. In de inspiratieroute zijn vier fases gedefinieerd die doorlopen kunnen worden en die bijdragen aan het succesvol inzetten van deze groep talent. De inspiratieroute is aangevuld met ervaringen van ondernemers en succesvolle voorbeelden uit Noord-Nederland. Het doel is niet geweest om volledig te zijn, wel om inspiratie te bieden door leuke, vernieuwende oplossingen in beeld te brengen. De werkgroep wil u graag uitdagen om vanuit een nieuw perspectief naar de groep talent buitenspel te kijken, beperkingen los te laten en te kijken naar de mogelijkheden. Op die manier liggen creatieve oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt binnen handbereik!