Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Regionaal actieplan voor arbeidsmarkt getekend

Op 5 juni hebben VNO-NCW MKB Noord en Werk in Zicht het regionale actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met dit plan wordt de samenwerking op de arbeidsmarkt tussen een groot aantal partijen geïntensiveerd. De staatssecretaris stelt voor de uitvoering hiervan de komende twee jaar één miljoen euro per jaar beschikbaar. Ook in de twee andere noordelijke arbeidsmarktregio’s is VNO-NCW MKB Noord betrokken bij het opstellen van dergelijke plannen.

VNO-NCW MKB Noord verheugt zich op de nauwere samenwerking en ziet Perspectief op Werk als belangrijke kans om een oplossing te vinden voor de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Momenteel is het voor veel werkgevers moeilijk om personeel te vinden. Tegelijkertijd bestaat er een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Perspectief op Werk biedt ondersteuning aan mensen aan de basis van de arbeidsmarkt, die willen werken en met wat hulp kunnen werken. Het programma komt niet in plaats van bestaande initiatieven, maar kan gezien worden als een extra impuls die ook bestaande initiatieven moet versterken.

De plannen in de noordelijke arbeidsmarktregio’s zijn in nauw overleg met de centrumgemeenten van de drie arbeidsmarktregio’s tot stand gekomen en hebben in korte tijd vorm en inhoud gekregen. Dat stemt positief, want nu is het moment om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt te benutten. VNO-NCW MKB Noord vindt de nauwe samenwerking met de centrumgemeenten belangrijk, omdat we op die manier praktisch aan de slag kunnen en op de korte termijn resultaten kunnen boeken. Daarnaast biedt deze samenwerking kansen voor de toekomst om ook op andere terreinen samen aan de slag te gaan.