Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Innovatiehuis Drachten

Het Innovatiehuis Drachten is opgericht om u, een ondernemer die graag wil innoveren, te helpen bij het doorbreken van de waan van de dag. Zodat u sneller de volgende stap kunt zetten.

Met dat doel ontwikkelt de stichting Innovatiehuis Drachten verschillende projecten om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van innovaties. De projecten bieden bijvoorbeeld de kans om kennis en ervaring uit te wisselen met andere ondernemers en uw netwerk uit te breiden. Ook krijgt u concrete hulpmiddelen aangereikt, waarmee u innovaties daadwerkelijk kunnen realiseren.

Wie we zijn 

De stichting Innovatiehuis Drachten is verbonden aan de Ondernemersvereniging Drachten (OVD). De OVD wil met het Innovatiehuis Drachten actief bijdragen aan de economische ontwikkeling en de toename van werkgelegenheid in Drachten. De OVD werkt hierin nauw samen met werkgevers- en ondernemersorganisatie VNO-NCW MKB Noord.

Onze missie 

Met als doel om innovaties in het MKB in Drachten te stimuleren, zet het Innovatiehuis Drachten in op versterking van het organiserend, lerend en verbindend vermogen van het MKB in Drachten, door middel van een serie laagdrempelige en toegankelijke projecten die het MKB concrete hulpmiddelen aanreiken.

Onze visie 

Het Innovatiehuis Drachten wil innovatie stimuleren en faciliteren, door in te zetten op het lerend, organiserend en verbindend vermogen van bedrijven, met projecten die concrete kennis en hulpmiddelen bieden en het opzetten van een structureel netwerk. Zodoende zijn de ondernemers sterker in staat om hun innovatie versneld naar ‘the next step’ te brengen.

Voor wie 

De projecten die onder de vlag van het Innovatiehuis Drachten worden ontwikkeld zijn bedoeld voor MKB ondernemers die een raakvlak hebben met Drachten.

Meer informatie

Meer informatie over het Innovatiehuis Drachten kunt u vinden op de website van het Innovatiehuis. Ook kunt u contact opnemen met Sandra Pot, senior projectmanager, via pot@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44.