Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

POM

Platform Ondernemer en Maatschappij (POM) 

Het doel van het Platform Ondernemer en Maatschappij is maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht brengen van ondernemers. POM wil met ondernemers deze ontwikkelingen vervolgens duiden.

Wetenschap – religie – ondernemerschap

Dat ‘zoveel meer’ speelt zich wel altijd af binnen de driehoek wetenschap, religie,  ondernemerschap en focust het platform zich ieder jaar op een ander actueel thema. Thema’s van de afgelopen jaren waren ‘De onderkant van de arbeidsmarkt’,  ‘Anders kijken naar duurzaam ondernemen’ en ‘Hoe laten wij de wereld na voor de volgende generaties?’.

Tijdens de bijeenkomsten van POM praten de leden over verschillende onderwerpen. Ze kijken naar de actualiteit, naar de ontwikkelingen die gaande zijn en koppelen dat aan Noord- Nederland.

Juist in deze tijden waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en traditionele
bedrijven steeds meer de hete adem van disruptieve, technologische ontwikkelingen in de nek voelen hijgen, wil POM ondernemers bewust laten worden van het belang van maatschappelijke betrokkenheid.

Visite Veenhuizen

Visite Veenhuizen is een bijeenkomst die POM traditiegetrouw organiseert. Op deze bijeenkomst worden alle leden van VNO-NCW Noord uitgenodigd in het gevangenismuseum in Veenhuizen om zich door POM te laten inspireren en verder te kijken dan de waan van de dag.

Historie

Het platform ‘Ondernemer en Maatschappij’ is eind 2005 in het leven geroepen door VNO-NCW Noord en kreeg in die tijd de naam beleidscommissie Ondernemer en Maatschappij. Tijdens de eerste vergadering in 2005 werd afgesproken dat de commissie vooral kritische vragen zou moeten stellen, doch niet zozeer de antwoorden moest geven ten aanzien van allerlei sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken. De commissie zou vooral een ideeënbeweging moeten zijn die de bezinningsfunctie binnen de vereniging tot haar recht zou moeten laten komen.

In die tijd werden vraagstukken als globalisering, verzorgingsstaat, migratie, armoede, bezinning, reflectie, de kunst van het volgen, inclusief denken, leiderschap, fatsoenlijk ondernemen, authenticiteit, retraite etc. genoemd als onderwerpen die het ondernemerschap beïnvloeden. Het initiatief in het Noorden volgde nadat er op landelijk niveau een ‘klankbordgroep levensbeschouwing en ondernemen’ was geïnstalleerd. Deze landelijke klankbordgroep zag voor zichzelf een opdracht in het ondersteunen van staf en curatorium van VNO-NCW.

In Noord-Nederland werd deze opdracht overgenomen. Het huidige platform stelde zichzelf het doel staf, directie en bestuur van VNO-NCW Noord gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast ook vooral aan te zetten tot kritisch nadenken.

Op landelijk niveau werd afgesproken dat de klankbordgroep zich ging uitspreken over het jaarlijkse Bilderberg-thema. In navolging daarvan werd in Noord Nederland de Visite Veenhuizen bedacht als jaarlijkse bijeenkomst waar ondernemerschap wordt verbonden aan morele en ethische kwesties.

Observaties in relatie tot het toekomstperspectief van POM

De deelnemers aan het platform in 2015 hebben uitgesproken zeggingskracht binnen de vereniging VNO-NCW MKB-Noord te willen hebben. Dat klinkt logisch aangezien POM bij het overgrote deel van de leden én bestuursleden van de vereniging VNO-NCW Noord minder bekend of zelfs helemaal onbekend is.

Whitepaper
Toekomstbestendig ondernemerschap met sufficiency driven business models

Armoede bij werknemers

Ondernemersverhalen
Verduurzamen in de agrarische sector