Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Partners

Er bestaat brede consensus in het Noorden dat het bedrijfsleven het voortouw moet nemen in het realiseren van kansen die er in Noord-Nederland zijn. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar VNO-NCW MKB Noord als de belangrijkste vertegenwoordiger van het georganiseerde bedrijfsleven om hierbij regie te voeren.

Om de ambities die onze vereniging heeft te realiseren en de kansen in Noord-Nederland te verzilveren, werkt VNO-NCW MKB Noord samen met verschillende partners. Samen met deze partners focussen we op ons op verschillende strategische domeinen zoals ondernemerschap, vitaliteit, connectiviteit en de energietransitie

Strategisch partners

Onze strategisch partners verbinden hun eigen maatschappelijke doelen en verantwoordelijkheden op een van deze domeinen met die van VNO-NCW Noord.

 

Het veranderen van de huidige Noordelijk economie tot een circulaire en duurzame economie is het raakvlak van het strategische thema partnerschap van VNO-NCW Noord en Rabobank. Sinds september 2020 is Rabobank met zijn belangrijke landelijke en regionale netwerk ons strategisch partner. Samen willen we ondernemers bewust maken van de voordelen en mogelijkheden van de circulaire economie.

Rabobank beschikt over kennis en knowhow over hoe ondernemingen optimaal kunnen inzetten op en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen. Van de winning van grondstoffen tot consumptie. Efficiënt omgaan met grondstoffen terwijl de bevolking groeit en welvaart stijgt. Met dit partnerschap willen we kansen voor Noordelijke ondernemers zichtbaar maken, zodat zij deze kunnen benutten: nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik.

Daarnaast is Rabobank breed betrokken bij het verder ontwikkelen en mogelijk maken van ondernemerschap in onze regio. Samen kunnen we onze beide achterbannen dan ook ruimte geven om dit verder te ontwikkelen.

 

Vitaal leven en werken moet doordringen tot in de bouwstenen van ons noordelijk DNA. Daarom zijn De Friesland Zorgverzekeraar en VNO-NCW Noord een strategisch partnerschap aangegaan. Met als doel werkgevers en hun werknemers bewust laten worden van een gezonde leef-en werkstijl, waardoor vitaliteit en gezondheid verankerd worden in het noordelijk bedrijfsleven.

Vitaliteit is een belangrijk onderwerp voor onze vereniging. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

 

Samen met Friesland Lease zetten we ons in voor duurzame mobiliteit in het Noorden.  Dat duurzame mobiliteit een belangrijke ontwikkeling zou worden zag Friesland Lease vroeg in en heeft daar direct op ingespeeld. Hierdoor is het de Noord-Nederlandse koploper in het ontdekken en praktisch toepassen van vernieuwende mobiliteitsoplossingen.

De Friese onderneming van het Jaar wil daarin een onmisbare en proactieve partner zijn en voor de wereld om ons heen een kleurrijk en inspirerend voorbeeld. Daarom bundelen VNO-NCW MKB Noord en Friesland Lease sinds voorjaar 2021 de krachten om samen oplossingen te vinden voor de mobiliteitsuitdagingen waar ondernemers voor staan.

 

Kennispartners
Kennispartners ondersteunen ons met kennis en capaciteit op de kennisdomeinen die voortvloeien uit bovengenoemde  thema’s waarop VNO-NCW Noord zich heeft gecommitteerd.

 

VNO-NCW Noord en kennispartner BeljonWesterterp werken samen als kennispartner om het ondernemerschap in Noord-Nederland te stimuleren.

BeljonWesterterp kent vanuit haar jarenlange dienstverlening en regionale betrokkenheid veel ondernemende leidinggevende professionals en heeft met haar actuele kennis een goed beeld om het ondernemerschap in Noord-Nederland te verbeteren.

Het netwerk, kennis en dienstverlening vormen een belangrijk onderdeel in het realiseren van de ambities die VNO-NCW MKB Noord heeft op haar strategische thema’s. Een leven lang ontwikkelen geldt ook voor onze leden. Een interesseerde meerderheid kan met BeljonWesterterp werken aan verbetering van skills; als ondernemer, werkgever, bestuurder en/of toezichthouder. Via de kanalen van van onze vereniging geven we in samenwerking invulling aan hoe leden zich persoonlijk met deze kennispartner verder kunnen ontwikkelen en weerbaar blijven.

Coöperatie Univé en VNO-NCW MKB Noord zijn kennispartners. Gezamenlijk werken ze actief op het gebied van leefbaarheid in Noord-Nederland. Meer economische groei en werkgelegenheid bereik je alleen in een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Het behouden en waar nodig versterken daarvan is daarmee cruciaal voor het realiseren van de noordelijke ambities.

Univé en VNO-NCW MKB Noord hebben zich ten doel gesteld de leefbaarheid op het niveau van een dorp of stad in kaart te brengen. Dit met behulp van de Leefbaarheidsmonitor. Univé heeft hiervoor vanuit haar dienstverlening veel kennis van de leefbaarheid op lokaal niveau en een uitgebreid lokaal en regionaal netwerk. Met bekende gegevens en lokale gesprekken komen we tot waardevolle informatie voor onze ondernemers.

De Leefbaarheidsmonitor voor Noord-Nederland is in ontwikkeling. Met de monitor is het de bedoeling om op lokaal niveau het gesprek aan te gaan met ondernemers én inwoners:  Hoe is het gesteld met het woon- en leefklimaat in de noordelijke provincies? Hoe kunnen we dit verder verbeteren en zo zorgen voor economische groei en werkgelegenheid? Wat is er nodig voor een prettige leef- woon- en werkomgeving? Met haar kennis over coöperaties in Groningen gaan we samen met Univé onze leden informeren over verschillende businessmodellen en samenwerkingsmogelijkheden.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze partnerschappen of bij interesse in een partnerschap kunt u contact opnemen met ons kantoor via info@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44.