Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Partners

Er bestaat brede consensus in het Noorden dat het bedrijfsleven het voortouw moet nemen in het realiseren van kansen die er in Noord-Nederland zijn. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar VNO-NCW MKB Noord als de belangrijkste vertegenwoordiger van het georganiseerde bedrijfsleven om hierbij regie te voeren.

Om de ambities die onze vereniging heeft te realiseren en de kansen in Noord-Nederland te verzilveren, werkt VNO-NCW MKB Noord samen met verschillende partners. Samen met deze partners focussen we op ons op verschillende strategische domeinen zoals ondernemerschap, vitaliteit, connectiviteit en de energietransitie

Strategisch partners

Onze strategisch partners verbinden hun eigen maatschappelijke doelen en verantwoordelijkheden op een van deze domeinen met die van VNO-NCW Noord.

 

 

Met het strategisch partnerschap met ING is een programma opgesteld waardoor ondernemerschap in Noord-Nederland wordt gestimuleerd en om bij te dragen aan de economische groei, werkgelegenheid en welbevinden in de regio.

De samenwerking tussen ING Bank en VNO-NCW Noord komt op verschillende manieren tot stand. Dit partnerschap focust met name op het project Ondernemer Coacht Ondernemer, waarbij startende en ervaren ondernemers de mogelijkheid krijgen om coachinggesprekken te voeren met een collega-ondernemer.

Een ander speerpunt in deze samenwerking is de IndustrieTOP Noord-Nederland, waarbij we met onze samenwerking de industrie in onze regio willen versterken en topondernemers bij elkaar willen brengen om met elkaar van gedachten te wisselen over de regionale industrie-agenda.

 

Vitaal leven en werken moet doordringen tot in de bouwstenen van ons noordelijk DNA. Daarom zijn De Friesland Zorgverzekeraar en VNO-NCW Noord een strategisch partnerschap aangegaan. Met als doel werkgevers en hun werknemers bewust laten worden van een gezonde leef-en werkstijl, waardoor vitaliteit en gezondheid verankerd worden in het noordelijk bedrijfsleven.

De Friesland Zorgverzekeraar en VNO-NCW Noord werken al langer samen: we organiseren onder meer de Willem Lodewijk Conferentie en bundelen onze krachten binnen het Netwerk Vitale Directies dat in 2017 van start is gegaan, met de Vitaliteitsstrijd als topevent.

De komende jaren blijven De Friesland en VNO-NCW Noord gezamenlijk optrekken op het gebied van vitaliteit en gezondheid. Voor meer informatie over het Netwerk Vitale Directies kunt u kijken op de website.

Kennispartners

Kennispartners ondersteunen ons met kennis en capaciteit op de kennisdomeinen die voortvloeien uit bovengenoemde  thema’s waarop VNO-NCW Noord zich heeft gecommitteerd.

 

Het doel van de samenwerking tussen VNO-NCW Noord en kennispartner Beljon+Westerterp is om ondernemerschap in Noord-Nederland te stimuleren. Beljon+Westerterp heeft vanuit haar dienstverlening een uitstekend zicht op de kwaliteit van het ondernemerschap en op ondernemers in Noord-Nederland. Door een partnerschap aan te gaan benutten beide partijen de kennis en ervaringen van elkaar. VNO-NCW Noord heeft via haar Noordgangen veelvuldig contact met haar leden en Beljon+Westerterp behoort tot de vijf grootste HR-adviesbureaus in Nederland en helpt mensen en organisaties hun talenten en mogelijkheden optimaal te benutten.

Deze kennis en het netwerk van Beljon+Westerterp spelen een belangrijke rol in het realiseren van de ambities die VNO–NCW Noord heeft om ondernemerschap te verankeren in het onderwijs. Dit geldt ook voor de twee andere sporen waarlangs VNO–NCW Noord ondernemerschap wil bevorderen, namelijk via de Noordgangen en via het project Ondernemer Coacht Ondernemer. Zo is Beljon+Westerterp betrokken bij Noordgangen om kennis te delen over bijvoorbeeld leiderschap.

 

Coöperatie Univé en VNO-NCW MKB Noord zijn sinds september 2017 kennispartners. Gezamenlijk gaan ze actief werken op het gebied van leefbaarheid in Noord-Nederland. Meer economische groei en werkgelegenheid bereik je namelijk alleen in een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Het behouden en waar nodig versterken van de leefbaarheid is daarom cruciaal in het realiseren van de noordelijke ambities.

Samen hebben Univé en VNO-NCW MKB Noord  zich ten doel gesteld de leefbaarheid op het niveau van een dorp of stad in kaart te brengen. Dit gaan ze doen met behulp van de zogenaamde Leefbaarheidsmonitor. Univé heeft vanuit haar dienstverlening veel kennis van de leefbaarheid op lokaal niveau en een uitgebreid lokaal en regionaal netwerk.

De Leefbaarheidsmonitor voor Noord-Nederland is op dit moment in ontwikkeling. Met behulp van de resultaten is het de bedoeling om op lokaal niveau de dialoog hierover aan te gaan met ondernemers en inwoners. Kortom, hoe is het gesteld met het woon- en leefklimaat in de noordelijke provincies? Hoe kunnen we dit verder verbeteren en zo zorgen voor economische groei en werkgelegenheid? Wat is er nodig voor een prettige leef- woon- en werkomgeving?

Meer informatie

Voor meer informatie over onze partnerschappen of bij interesse in een partnerschap kunt u contact opnemen met ons kantoor via info@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44.