Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Over ons

VNO-NCW Noord verbindt de gezamenlijke ambities van onze leden, geeft richting aan de toekomst, jaagt aan, faciliteert, inspireert en ondersteunt. De kracht van VNO-NCW Noord schuilt in de combinatie van belangenbehartiging en de toegang die wij bieden tot een breed netwerk van ondernemers in Noord-Nederland.

We hebben een duidelijk gemeenschappelijk doel: een optimaal ondernemingsklimaat in Noord-Nederland. Wij oefenen daartoe voortdurend invloed uit bij overheid en politiek. Hiervoor geldt de kracht van het collectief: VNO-NCW Noord is de grootste ondernemersorganisatie in Noord-Nederland.

Voor een effectieve, regionale lobby zijn we verbonden aan MKB Noord, en werken we samen met  lokale ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en andere belanghebbenden. Door de verbondenheid met VNO-NCW klinkt het geluid uit de regio ook door in landelijk en Europees beleid.

Videos

Onze bestuursleden zijn (mede)verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van onze leden, verbinden onze gezamenlijke ambities en geven richting aan de toekomst. Onze bestuursleden zijn een belangrijke spil binnen onze organisatie, zij zien wat er speelt in de ondernemerswereld, en zijn actief in denken én doen. Bovendien zijn zij de brug naar onze leden. Door die samenwerking ontstaat beweging en dat zorgt voor impact en resultaat.


Het team

Het team van VNO-NCW MKB Noord bestaat uit de volgende medewerkers:

Ton Schroor
Directeur / schroor@vnoncw-mkbnoord.nl
Mirjam Kramer
Regiomanager Groningen / kramer@vnoncw-mkbnoord.nl
Johan Spijksma
Regiomanager Friesland / spijksma@vnoncw-mkbnoord.nl
Jurgen Elshof
Regiomanager Drenthe / elshof@vnoncw-mkbnoord.nl
Dirk Koppert
Strategisch beleidsadviseur / koppert@vnoncw-mkbnoord.nl
Ingrid Venekamp
Officemanager / venekamp@vnoncw-mkbnoord.nl
Ineke de Ridder
(Sales- en marketing) Manager Leden / ridder@vnoncw-mkbnoord.nl
Sandra Pot
Projectmanager / pot@vnoncw-mkbnoord.nl
Willemiek Everts
Manager MKB-JNO (Groningen) / everts@vnoncw-mkbnoord.nl
Hester van Beeck Calkoen
Manager MKB- JNO (Friesland) / beeckcalkoen@vnoncw-mkbnoord.nl
Elske Reijntjes
Coördinator evenementen/projecten en managementondersteuning (Friesland)
Gretha Postmus
Coördinator evenementen/projecten en managementondersteuning (Drenthe)
Sylvana Lemmers
Medewerker ledenadministratie
1
/ 01
Contact met het team

U kunt contact opnemen met een van de medewerkers van VNO-NCW MKB Noord door een mail te sturen naar info@vnoncw-mkbnoord.nl of door te bellen met het secretariaat op 050-534 38 44.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt de leden en is een afspiegeling van de achterban van VNO-NCW MKB Noord, zowel qua sector, bedrijfsgrootte als regio. Het Algemeen Bestuur van VNO-NCW MKB Noord bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester, de voorzitters van onze drie regiobesturen en de voorzitter van het bestuur van JNO.

Alfred Welink
Voorzitter
Gerard Kremer
Vice-voorzitter & Voorzitter MKB Noord
Gerrit Keen
Penningmeester
John Kauffeld
Voorzitter regiobestuur Drenthe
Sjoerd Galema
Voorzitter regiobestuur Friesland
Anita Winter
Voorzitter regiobestuur Groningen
Tjitte Folkertsma
Voorzitter bestuur JNO
1
/ 01
Contact met het Algemeen Bestuur

Contact met het bestuur of een van de bestuursleden van het Algemeen Bestuur gaat via Ingrid Venekamp, officemanager. U kunt haar bereiken via venekamp@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44.

Regiobestuur Drenthe

De bestuursleden van het regiobestuur Drenthe combineren Drentse nuchterheid met een positief-kritische houding en een flinke dosis gedrevenheid. De groep van tien bestuursleden, die vijf keer per jaar vergadert, vertegenwoordigt uiteraard de Drentse achterban en voorziet het algemeen bestuur van input met betrekking tot de koers van de hele vereniging.

John Kauffeld
Voorzitter
Pieternel Schomaker
Bestuurslid
Dorothea Piek
Bestuurslid
Albert Bruins Slot
Bestuurslid
Eric Calkhoven
Bestuurslid
Hanneke Bruggeman
Bestuurslid
Hilbert Wiechers
Bestuurslid & Regiovoorzitter Drenthe MKB Noord
Jan Albert Westenbrink
Bestuurslid
Koen Ronner
Bestuurslid
Alfred Koop
Bestuurslid & Bestuurslid JNO
1
/ 01
Contact met het Regiobestuur Drenthe

Contact met het bestuur of een van de bestuursleden van het regiobestuur Drenthe gaat via Jurgen Elshof, regiomanager Drenthe. U kunt hem bereiken via elshof@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44.

Regiobestuur Friesland

Het regiobestuur Friesland bestaat uit 12 ondernemers die met de voeten in de (Friese) klei staan. De brede samenstelling zorgt ervoor dat alle belangrijkste Friese branches en regio’s vertegenwoordigd zijn.

Sjoerd Galema
Voorzitter
Renate Westdijk
Bestuurslid
Jan van der Linden
Bestuurslid
Erica Schaper
Bestuurslid
Han Mulder
Bestuurslid
Chris van der Voorn
Bestuurslid & Bestuurslid JNO
Trudie Timmerman
Bestuurslid & Regiovoorzitter Friesland MKB Noord
Jeroen van Balen
Bestuurslid
Annette van der Meulen
Bestuurslid
1
/ 01
Contact met het Regiobestuur Friesland

Contact met het bestuur of een van de bestuursleden van het regiobestuur Friesland gaat via Johan Spijksma, regiomanager Friesland. U kunt hem bereiken via spijksma@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44.

Regiobestuur Groningen

In het Groningse bestuur zijn de grotere Noordelijke werkgevers, maar juist ook ondernemers uit de Groningse binnenstad, vertegenwoordigd. Het bestuur is aanjager van ondernemersinitiatieven zoals het jaarlijkse Koplopersdiner.

Anita Winter
Voorzitter
Cas Konig
Bestuurslid
Nina Beswerda
Bestuurslid
Johan Visser
Bestuurslid
Erik van 't Hoff
Bestuurslid
Keimpe Postema
Bestuurslid
Marja Doedens
Bestuurslid & Regiovoorzitter Groningen MKB Noord
Han de Ruiter
Bestuurslid
Jantje Schiphorst
Bestuurslid
Rienk Jan van der Kooi
Bestuurslid
Anita Tijsma
Bestuurslid
Ronald Udo
Bestuurslid
Bert Roman
Bestuurslid
1
/ 01
Contact met het Regiobestuur Groningen

Contact met het bestuur of een van de bestuursleden van het regiobestuur Groningen gaat via Mirjam Kramer, regiomanager Groningen. U kunt haar bereiken via kramer@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44.

Bestuur JNO

Het JNO-bestuur bestaat uit 7 JNO-leden die zich met veel enthousiasme inzetten voor het succes van de vereniging. Praktisch, initiatiefrijk en een heldere kijk op jong ondernemerschap is wat het JNO-bestuur kenmerkt. Het beleid concentreert zich op het stimuleren van jong ondernemerschap in Noord-Nederland. JNO wil zorgen voor groei door ontmoeten, ontwikkelen, delen en zakelijke kansen.

Tjitte Folkertsma
Voorzitter JNO
Chris van der Voorn
Penningmeester JNO & Bestuurslid Regiobestuur Friesland
Alfred Koop
Bestuurslid JNO & Bestuurslid Regiobestuur Drenthe
Erik Dieleman
Bestuurslid JNO
Gijs Nillessen
Bestuurslid JNO
Chantal Brons
Bestuurslid JNO
1
/ 01
Contact met het JNO-bestuur

Contact met het bestuur of een van de bestuursleden van JNO gaat via Willemiek Everts, manager JNO en MKB Groningen. U kunt haar bereiken via everts@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44.