Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Over ons

Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen. Om met hun zaak bezig te zijn. Succesvolle ondernemers weten te groeien door buiten kaders te denken. Daar moeten ze tijd en ruimte voor hebben. Ondernemen is ook het leggen van verbindingen. In (Noord-)Nederland maar ook over grenzen heen.

Als ondernemers in de wirwar van regels tegen grenzen aan lopen, is het belangrijk om iemand te hebben die hen helpt en handvatten geeft om nieuwe ruimte te ontdekken. Zowel voor hen persoonlijk als voor de onderneming. VNO-NCW MKB Noord geeft die ruimte.

VNO-NCW Noord #geeftruimte aan ondernemers

Voor een effectieve, regionale lobby zijn we verbonden aan MKB Noord, en werken we samen met  lokale ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en andere belanghebbenden. Door de verbondenheid met VNO-NCW klinkt het geluid uit de regio ook door in landelijk en Europees beleid.

Het team

Het team van VNO-NCW MKB Noord bestaat uit de volgende medewerkers:

Ton Schroor
Directeur / schroor@vnoncw-mkbnoord.nl / 06-11 30 15 15
Mirjam Kramer
Regiomanager Groningen / kramer@vnoncw-mkbnoord.nl / 06-21 16 28 90
Robert-Jan Hageman
Regiomanager Friesland (vanaf 1 november 2020)
Jurgen Elshof
Regiomanager Drenthe / elshof@vnoncw-mkbnoord.nl / 06-27 87 69 86
Dirk Koppert
Strategisch beleidsadviseur / koppert@vnoncw-mkbnoord.nl
Björn de Vries
Marketingcommunicatie-adviseur / vries@vnoncw-mkbnoord.nl
Ingrid Venekamp
Officemanager / venekamp@vnoncw-mkbnoord.nl / 06-21 92 81 67
Sandra Pot
Projectmanager / pot@vnoncw-mkbnoord.nl
Marianne Waanders
Manager MKB-JNO (Friesland en Drenthe) / waanders@vnoncw-mkbnoord.nl / 06-12 48 12 55
Willemiek Everts
Manager MKB-JNO (Groningen) / everts@vnoncw-mkbnoord.nl
Functie vacant
Coördinator evenementen/projecten en managementondersteuning (Friesland)
Gretha Postmus
Coördinator evenementen/projecten en managementondersteuning (Drenthe)
Inge Meijerink
Coördinator evenementen/projecten en managementondersteuning (Groningen)
Michel Rietman
Accountmanager sales / rietman@vnoncw-mkbnoord.nl / 06-51 21 15 19
Ineke de Ridder
Sales & Marketing manager leden / ridder@vnoncw-mkbnoord.nl / 06-23 48 17 04
Sylvana Lemmers
Medewerker ledenadministratie
Marjan Vonck
Financieel medewerker a.i. / vonck@vnoncw-mkbnoord.nl
1
/ 01
Contact met het team

U kunt contact opnemen met een van de medewerkers van VNO-NCW MKB Noord door een mail te sturen naar info@vnoncw-mkbnoord.nl of door te bellen met het secretariaat (050) 534 38 44

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt de leden en is een afspiegeling van de achterban van VNO-NCW MKB Noord, zowel qua sector, bedrijfsgrootte als regio. Het Algemeen Bestuur van VNO-NCW MKB Noord bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester, de voorzitters van onze drie regiobesturen en de voorzitters van het bestuur van JNO.

Sieger Dijkstra
Voorzitter / voorzitterVNO@vnoncw-mkbnoord.nl
Joyce Walstra
Vice-voorzitter & Voorzitter MKB Noord
Jellie Tiemersma
Penningmeester
John Kauffeld
Voorzitter regiobestuur Drenthe
Sjoerd Galema
Voorzitter regiobestuur Friesland
Anita Winter
Voorzitter regiobestuur Groningen
Willem Straat
Voorzitter bestuur JNO (duo)
Wybe Idema
Voorzitter bestuur JNO (duo)
1
/ 01
Contact met het Algemeen Bestuur

Contact met het bestuur of de bestuursleden van het Algemeen Bestuur gaat via officemanager Ingrid Venekamp, mail venekamp@vnoncw-mkbnoord.nl of  telefoon (050) 534 38 44.

Regiobestuur Drenthe

De bestuursleden van het regiobestuur Drenthe combineren Drentse nuchterheid met een positief-kritische houding en een flinke dosis gedrevenheid. De groep van tien bestuursleden, die vijf keer per jaar vergadert, vertegenwoordigt uiteraard de Drentse achterban en voorziet het algemeen bestuur van input met betrekking tot de koers van de hele vereniging.

John Kauffeld
Voorzitter
Dorothea Piek
Bestuurslid
Eric Calkhoven
Bestuurslid
Hilbert Wiechers
Bestuurslid & Regiovoorzitter Drenthe MKB Noord
Hanneke Bruggeman
Bestuurslid
Jan Albert Westenbrink
Bestuurslid
Alfred Koop
Bestuurslid
Koen Ronner
Bestuurslid
Linata Rutgers
Bestuurslid
Pieternel Schomaker
Bestuurslid
Kai Engelmann
bestuurslid JNO
Mare Riemersma
Bestuurslid
1
/ 01
Contact met het Regiobestuur Drenthe

Contact met het bestuur of de bestuursleden van het regiobestuur Drenthe gaat via regiomanager Drenthe Jurgen Elshof, mail elshof@vnoncw-mkbnoord.nl of (050) 534 38 44.

Regiobestuur Friesland

Het regiobestuur Friesland bestaat uit ondernemers die met de voeten in de (Friese) klei staan. De brede samenstelling zorgt ervoor dat alle belangrijkste Friese branches en regio’s vertegenwoordigd zijn.

Sjoerd Galema
Voorzitter
Renate Westdijk
Bestuurslid
Jan van der Linden
Bestuurslid
Erica Schaper
Bestuurslid
Trudie Timmerman
Bestuurslid & Regiovoorzitter Friesland MKB Noord
Jeroen van Balen
Bestuurslid
Annette van der Meulen
Bestuurslid
Emile Stuy
Bestuurslid
Sytse Oreel
Bestuurslid
Johan van der Meulen
Bestuurslid JNO
1
/ 01
Contact met het Regiobestuur Friesland

Contact met het bestuur of de bestuursleden van het regiobestuur Friesland gaat via regiomanager Friesland Johan Spijksma, mail  spijksma@vnoncw-mkbnoord.nl of  telefoon (050) 534 38 44.

Regiobestuur Groningen

In het Groningse bestuur zijn de grotere Noordelijke werkgevers, maar juist ook ondernemers uit de Groningse binnenstad, vertegenwoordigd. Het bestuur is aanjager van ondernemersinitiatieven zoals het jaarlijkse Koplopersdiner.

Anita Winter
Voorzitter
Cas Konig
Bestuurslid
Nina Beswerda
Bestuurslid
Marja Doedens
Bestuurslid & Regiovoorzitter Groningen MKB Noord
Jantje Schiphorst
Bestuurslid
Rienk Jan van der Kooi
Bestuurslid
Anita Tijsma
Bestuurslid
Ronald Udo
Bestuurslid
Bert Roman
Bestuurslid
Erik Dieleman
Bestuurslid JNO
Vacant
Bestuurslid
Johan Russchen
Bestuurslid
1
/ 01
Contact met het Regiobestuur Groningen

Contact met het bestuur of de bestuursleden van het regiobestuur Groningen gaat via regiomanager Groningen Mirjam Kramer, mail kramer@vnoncw-mkbnoord.nl of  telefoon (050) 534 38 44.

Bestuur JNO

Het JNO-bestuur bestaat uit JNO-leden die zich met veel enthousiasme inzetten voor het succes van de vereniging. Praktisch, initiatiefrijk en een heldere kijk op jong ondernemerschap is wat het JNO-bestuur kenmerkt. Het beleid concentreert zich op het stimuleren van jong ondernemerschap in Noord-Nederland. JNO wil zorgen voor groei door ontmoeten, ontwikkelen, delen en zakelijke kansen.

Willem Straat
Voorzitter JNO (duo)
Wybe Iedema
Voorzitter JNO (duo)
Kai Engelmann
Bestuurslid JNO
Erik Dieleman
Bestuurslid JNO
Matthijs Noordhoek
Bestuurslid JNO
Chantal Brons
Bestuurslid JNO
Johan van der Meulen
Bestuurslid JNO
1
/ 01
Contact met het JNO-bestuur

Contact met het bestuur of de bestuursleden van JNO gaat via Willemiek Everts, manager JNO en MKB Groningen, mail  everts@vnoncw-mkbnoord.nl of telefoon (050) 534 38 44.