Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Ondernemerschap

VNO-NCW MKB Noord biedt ondernemers verschillende activiteiten en projecten die het ondernemerschap versterken. Ondernemers, zeker in het mkb, zijn vaak druk met de dagelijkse gang van zaken en vervullen verschillende rollen, omdat zij zonder stafafdeling werken. De activiteiten van onze vereniging zijn erop gericht om ondernemers hierin te ondersteunen en de ondernemer en onderneming te versterken.

Jouw Zaak Jouw Toekomst

MKB Kansrijk

Jouw zaak, jouw toekomst

MKB Noord en de provincie Groningen willen retailers in de provincie vooruit helpen met een ondernemerschapsprogramma op maat. Je kiest zelf met welk thema je aan de slag wilt. De provincie Groningen maakt meedoen laagdrempelig: je krijgt 50% van de kosten vergoed via de Groninger Ondernemersregeling.
MKB Kansrijk: versnel je succes

Dé uitdaging voor ondernemers in deze snel veranderende tijden is continu vernieuwen om succesvol te blijven. Er liggen volop kansen voor groei, je moet ze alleen wel herkennen en weten te grijpen. Groei en ondernemerschap gaan allang niet meer alleen over (nog meer) winst maken. Waarde toevoegen en betekenisvol ondernemen zijn minstens zo belangrijk. Succesfactoren in het ondernemerschap van nu zijn: wendbaarheid, bevlogenheid en vernieuwing. Het nieuwe ondernemerschapsprogramma MKB Kansrijk van MKB Noord, ondersteund door de provincie Groningen, wil je daarom inspireren en helpen om te vernieuwen en succesvol te ondernemen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het thema ondernemerschap? Dan kunt u contact opnemen met Sandra Pot, via pot@vnoncw-mkbnoord.nl of 050-534 38 44.