Contact

Bezoekadres
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
T. 050-5343844
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

De Kanselarij
Turfmarkt 11
8911 KS Leeuwarden
T. 085-4891693
E. info@vnoncw-mkbnoord.nl

Postadres
Postbus 132
9700 AC Groningen

Ondernemers willen nu perspectief om straks te ondernemen

Ondernemers in het Noorden willen graag weer ondernemen, opdrachten uitvoeren en omzetten behalen, blijkt onder de enquête onder de leden van ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord. Daarvoor is volgens hen perspectief nodig met duidelijke richtlijnen vanuit o.a. de brancheorganisaties en een verbreding van de huidige  financiële regelingen vanuit het Kabinet. “Met voldoende perspectief geven de ondernemers aan creatief genoeg te zijn om weer aan de slag te kunnen. Zeker als de bestedingen van consumenten, overheden en andere bedrijven in de keten ook weer op gang komen. Alleen zo kunnen we de impact van de crisis op onze economie , door ontslagen en faillissementen, zoveel mogelijk beperken,’ aldus directeur VNO-NCW MKB Noord Ton Schroor.

 Op de vraag wat de ondernemers nodig hebben om de branche weer op gang te krijgen geeft 55% van de 300 respondenten aan dat zij duidelijke richtlijnen en protocollen nodig hebben. Deze worden opgesteld vanuit de bedrijfs- en brancheorganisaties en zijn een belangrijke voorwaarde van de Overheid om de branche weer op te starten. Vervolgens is het bij de uitvoering van belang dat er helderheid bestaat over de randvoorwaarden van de Veiligheidsregio’s voor de uitvoering  nodig. Zo kunnen ondernemers concreet plannen maken en weer beginnen met hun werkzaamheden.

Vervolgens geven de ondernemers ook aan dat ze een verbreding van de bestaande noodmaatregelen nodig hebben om verder te kunnen. Het Kabinet werkt momenteel al aan een tweede steunpakket, maar de details daarvan zijn nog niet bekend. De NOW-regeling is momenteel de belangrijkste; zo’n 30% van de respondenten maakt gebruik van de regeling en 10% verwacht er nog gebruik van  te gaan maken. Op korte termijn zegt 63% geen gedwongen ontslagen te verwachten, maar bijna een kwart (23%) verwacht dat op langere termijn wel. Onder de ZZP-ers (16% van de respondenten) gaf de helft aan gebruik te maken van de TOZO-regeling. Ook maakt 30% van de respondenten gebruik van de uitstel van belastingen. Maar dit wordt gezien als het uitstel van het probleem, want deze betalingen moeten later alsnog -ondanks een flinke daling van de omzet- worden betaald. 92% van de deelnemers geeft aan nog geen nieuwe kredietverplichtingen te zijn aangegaan. Diegene dit wel willen of hebben gedaan, hebben de ervaring dat  de kredietverstrekkers hierbij goed meewerken.

Veel Ondernemers kunnen nu weinig of helemaal niets. Plannen maken voor het opstarten is niet mogelijk, omdat de mogelijkheden en kaders nog onbekend zijn. 80% van de ondernemers ervaart nu een grote wegval van orders (van acuut tot drie maanden), waarvan een derde vooral op de langere termijn gevolgen verwacht voor de liquiditeit van zijn/haar onderneming. “Dat zijn zorgwekkende signalen,” stelt Schoor. “Ondernemers geven heel duidelijk en concreet aan perspectief nodig te hebben. Daarbij is het van ook belang dat we met zijn allen weer geld gaan besteden. Bijvoorbeeld overheden die hun investeringen naar voren schuiven, woningcorporaties die het onderhoud  aan en verduurzamen van hun woningen doorzetten en consumenten die blijven besteden bij (lokale) bedrijven. Samen kunnen we zo de impact van de crisis op onze economie, zoals bijvoorbeeld gedwongen ontslagen en faillissementen, zoveel mogelijk beperken!”

En zoals vaker gezegd biedt een crisis ook nieuwe kansen. Zo heeft meer dan de helft van de deelnemers (51%) door intelligente lockdown de voordelen van digitaal vergaderen ontdekt en wil een nog groter aantal (61%) dit in de toekomst blijven stimuleren. Schroor: “Daarnaast geloof ik dat ‘buiten’ het toverwoord gaat worden deze zomer. Bij het vinden van creatieve oplossingen binnen een anderhalve-meter-economie biedt de buitenruimte bij mooi zomerweer prachtige kansen!”

VNO-NCW MKB Noord is de grootste vereniging voor de belangen van ondernemers in het Noorden met een sterk Noordelijk en landelijk netwerk. De enquête werd gehouden onder alle leden en werd zo’n 300 keer ingevuld. De enquête is breed uitgezet onder de leden in Drenthe, Friesland en Groningen en zegt dus niet specifiek iets over een bedrijfstak of branche, maar over bedrijven, MKB-ers en ZZP-ers in het Noorden